Biến tần H1000 CIMR-HB4 A0039FBC

  • Tudongvina.com cung cấp tất cả các Model Biến tầntrên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá chi tiết mặt hàng bạn đang cần.
  • Có xuất hóa đơn và chế độ bảo hành đầy đủ dành cho Quý khách hàng.
  • Sản phẩm của chúng tôi mua càng nhiều giá càng RẺ!

 

Thông tin chi tiết

Biến tần H1000 CIMR-HB4 A0039FBC

Power: 15KW
Voltage: three phase
Input: AC 3PH 380-480V 50-60HZ
Output: AC 3PH 0-480V 34A
Rated capacity: 26KVA

Model biến tần H1000:

H1000 CIMR-HB4 A0024FBC
H1000 CIMR-HB4 A0045ABC

CIMR-HB4A0003FBC
CIMR-HB4A0005FBC
CIMR-HB4A0006FBC
CIMR-HB4A0009FBC
CIMR-HB4A0015FBC
CIMR-HB4A0018FBC
CIMR-HB4A0024FBC
CIMR-HB4A0031FBC
CIMR-HB4A0039FBC

CIMR-HB4A0003 0.4kW CIMR-HB4A0005 0.75kW CIMR-HB4A0006 1.5kW

CIMR-HB4A0009 2.2kW CIMR-HB4A0015 3.7kW CIMR-HB4A0018 5.5kW

CIMR-HB4A0024 7.5kW CIMR-HB4A0031 11kW CIMR-HB4A0039 15kW

CIMR-HB4A0045 18.5kW CIMR-HB4A0060 22kW CIMR-HB4A0075 30kW

CIMR-HB4A0091 37kW CIMR-HB4A0112 45kW CIMR-HB4A0150 55kW

CIMR-HB4A0180 75kW CIMR-HB4A0216 90kW CIMR-HB4A0260 110kW

CIMR-HB4A0304 132kW CIMR-HB4A0370 160kW CIMR-HB4A0450 185KW

CIMR-HB4A0515 220KW CIMR-HB4A0515 250KW CIMR-HB4A0605 315KW

CIMR-G7B40P4 CIMR-HB4A0003 0.4KW 0.75KW
CIMR-G7B40P7 CIMR-HB4A0005 0.75KW 1.5KW
CIMR-G7B41P5 CIMR-HB4A0006 1.5KW 2.2KW
CIMR-G7B42P2 CIMR-HB4A0009 2.2KW 3.7KW
CIMR-G7B43P7 CIMR-HB4A0015 3.7KW 5.5KW
CIMR-G7B45P5 CIMR-HB4A0018 5.5KW 7.5KW
CIMR-G7B47P5 CIMR-HB4A0024 7.5KW 11KW
CIMR-G7B4011 CIMR-HB4A0031 11KW 15KW
CIMR-G7B4015 CIMR-HB4A0039 15KW 18.5KW
CIMR-G7B4018 CIMR-HB4A0045 18.5KW 22KW
CIMR-G7B4022 CIMR-HB4A0060 22KW 30KW
CIMR-G7B4030 CIMR-HB4A0075 30KW 37KW
CIMR-G7B4037 CIMR-HB4A0091 37KW 45KW
CIMR-G7B4045 CIMR-HB4A0112 45KW 55KW
CIMR-G7B4055 CIMR-HB4A0150 55KW 75KW
CIMR-G7B4075 CIMR-HB4A0180 75KW 90KW
CIMR-G7B4090 CIMR-HB4A0216 90KW 110KW
CIMR-G7B4110 CIMR-HB4A0260 110KW 132KW
CIMR-G7B4132 CIMR-HB4A0304 132KW 160KW
CIMR-G7B4160 CIMR-HB4A0370 160KW 185KW
CIMR-G7B4185 CIMR-HB4A0450 185KW 220KW
CIMR-G7B4220 CIMR-HB4A0515 220KW 250KW
CIMR-G7B4315 CIMR-HB4A0605 315KW 355KW
CIMR-HB4A0810 355KW 450KW

CIMR-HB4A0003

CIMR-HB4A0005

CIMR-HB4A0006

CIMR-HB4A0009

CIMR-HB4A0015

CIMR-HB4A0018

CIMR-HB4A0024

CIMR-HB4A0031

CIMR-HB4A0039

CIMR-HB4A0045

CIMR-HB4A0060

CIMR-HB4A0075

CIMR-HB4A0091

CIMR-HB4A0112

CIMR-HB4A0150

CIMR-HB4A0180

CIMR-HB4A0216

CIMR-HB4A0260

CIMR-HB4A0304

CIMR-HB4A0370

CIMR-HB4A0450

CIMR-HB4A0515

CIMR-HB4A0605

CIMR-HB4A0810

CIMR-HB4A1090

Model biến tần A1000:

CIMR-AA2A0004AAA, CIMR-AA2A0004FAA, CIMR-AA2A0006AAA, CIMR-AA2A0006FAA, CIMR-AA2A0010AAA, CIMR-AA2A0010FAA, CIMR-AA2A0012AAA, CIMR-AA2A0012FAA, CIMR-AA2A0021AAA, CIMR-AA2A0021FAA, CIMR-AA2A0030AAA, CIMR-AA2A0030FAA, CIMR-AA2A0040AAA, CIMR-AA2A0040FAA, CIMR-AA2A0056AAA, CIMR-AA2A0056FAA, CIMR-AA2A0069AAA, CIMR-AA2A0069FAA, CIMR-AA2A0081AAA, CIMR-AA2A0081FAA, CIMR-AA2A0110AAA, CIMR-AA2A0110FAA, CIMR-AA2A0138AAA, CIMR-AA2A0138FAA, CIMR-AA2A0169AAA, CIMR-AA2A0169FAA, CIMR-AA2A0211AAA, CIMR-AA2A0211FAA, CIMR-AA2A0250AAA, CIMR-AA2A0250FAA, CIMR-AA2A0312AAA, CIMR-AA2A0312FAA, CIMR-AA2A0360AAA, CIMR-AA2A0360FAA, CIMR-AA2A0415AAA, CIMR-AA2A0415FAA, CIMR-AB2A0004AAA, CIMR-AB2A0004FAA, CIMR-AB2A0006AAA, CIMR-AB2A0006FAA, CIMR-AB2A0010AAA, CIMR-AB2A0010FAA, CIMR-AB2A0012AAA, CIMR-AB2A0012FAA, CIMR-AB2A0021AAA, CIMR-AB2A0021FAA, CIMR-AB2A0030AAA, CIMR-AB2A0030FAA, CIMR-AB2A0040AAA, CIMR-AB2A0040FAA, CIMR-AB2A0056AAA, CIMR-AB2A0056FAA, CIMR-AB2A0069AAA, CIMR-AB2A0069FAA, CIMR-AB2A0081AAA, CIMR-AB2A0081FAA, CIMR-AB2A0110AAA, CIMR-AB2A0110FAA, CIMR-AB2A0138AAA, CIMR-AB2A0138FAA, CIMR-AB2A0169AAA, CIMR-AB2A0169FAA, CIMR-AB2A0211AAA, CIMR-AB2A0211FAA, CIMR-AB2A0250AAA, CIMR-AB2A0250FAA, CIMR-AB2A0312AAA, CIMR-AB2A0312FAA, CIMR-AB2A0360AAA, CIMR-AB2A0360FAA, CIMR-AB2A0415AAA, CIMR-AB2A0415FAA, CIMR-AT2A0004AAA, CIMR-AT2A0004FAA, CIMR-AT2A0006AAA, CIMR-AT2A0006FAA, CIMR-AT2A0010AAA, CIMR-AT2A0010FAA, CIMR-AT2A0012AAA, CIMR-AT2A0012FAA, CIMR-AT2A0021AAA, CIMR-AT2A0021FAA, CIMR-AT2A0030AAA, CIMR-AT2A0030FAA, CIMR-AT2A0040AAA, CIMR-AT2A0040FAA, CIMR-AT2A0056AAA, CIMR-AT2A0056FAA, CIMR-AT2A0069AAA, CIMR-AT2A0069FAA, CIMR-AT2A0081AAA, CIMR-AT2A0081FAA, CIMR-AT2A0110AAA, CIMR-AT2A0110FAA, CIMR-AT2A0138AAA, CIMR-AT2A0138FAA, CIMR-AT2A0169AAA, CIMR-AT2A0169FAA, CIMR-AT2A0211AAA, CIMR-AT2A0211FAA, CIMR-AT2A0250AAA, CIMR-AT2A0250FAA, CIMR-AT2A0312AAA, CIMR-AT2A0312FAA, CIMR-AT2A0360AAA, CIMR-AT2A0360FAA, CIMR-AT2A0415AAA, CIMR-AT2A0415FAA, CIMR-AC2A0004AAA, CIMR-AC2A0004FAA, CIMR-AC2A0006AAA, CIMR-AC2A0006FAA, CIMR-AC2A0010AAA, CIMR-AC2A0010FAA, CIMR-AC2A0012AAA, CIMR-AC2A0012FAA, CIMR-AC2A0021AAA, CIMR-AC2A0021FAA, CIMR-AC2A0030AAA, CIMR-AC2A0030FAA, CIMR-AC2A0040AAA, CIMR-AC2A0040FAA, CIMR-AC2A0056AAA, CIMR-AC2A0056FAA, CIMR-AC2A0069AAA, CIMR-AC2A0069FAA, CIMR-AC2A0081AAA, CIMR-AC2A0081FAA, CIMR-AC2A0110AAA, CIMR-AC2A0110FAA, CIMR-AC2A0138AAA, CIMR-AC2A0138FAA, CIMR-AC2A0169AAA, CIMR-AC2A0169FAA, CIMR-AC2A0211AAA, CIMR-AC2A0211FAA, CIMR-AC2A0250AAA, CIMR-AC2A0250FAA, CIMR-AC2A0312AAA, CIMR-AC2A0312FAA, CIMR-AC2A0360AAA, CIMR-AC2A0360FAA, CIMR-AC2A0415AAA, CIMR-AC2A0415FAA, CIMR-AU2A0004AAA, CIMR-AU2A0004FAA, CIMR-AU2A0006AAA, CIMR-AU2A0006FAA, CIMR-AU2A0010AAA, CIMR-AU2A0010FAA, CIMR-AU2A0012AAA, CIMR-AU2A0012FAA, CIMR-AU2A0021AAA, CIMR-AU2A0021FAA, CIMR-AU2A0030AAA, CIMR-AU2A0030FAA, CIMR-AU2A0040AAA, CIMR-AU2A0040FAA, CIMR-AU2A0056AAA, CIMR-AU2A0056FAA, CIMR-AU2A0069AAA, CIMR-AU2A0069FAA, CIMR-AU2A0081AAA, CIMR-AU2A0081FAA, CIMR-AU2A0110AAA, CIMR-AU2A0110FAA, CIMR-AU2A0138AAA, CIMR-AU2A0138FAA, CIMR-AU2A0169AAA, CIMR-AU2A0169FAA, CIMR-AU2A0211AAA, CIMR-AU2A0211FAA, CIMR-AU2A0250AAA, CIMR-AU2A0250FAA, CIMR-AU2A0312AAA, CIMR-AU2A0312FAA, CIMR-AU2A0360AAA, CIMR-AU2A0360FAA, CIMR-AU2A0415AAA, CIMR-AU2A0415FAA, CIMR-AA4A0002AAA, CIMR-AA4A0002FAA, CIMR-AA4A0004AAA, CIMR-AA4A0004FAA, CIMR-AA4A0005AAA, CIMR-AA4A0005FAA, CIMR-AA4A0007AAA, CIMR-AA4A0007FAA, CIMR-AA4A0009AAA, CIMR-AA4A0009FAA, CIMR-AA4A0011AAA, CIMR-AA4A0011FAA, CIMR-AA4A0018AAA, CIMR-AA4A0018FAA, CIMR-AA4A0023AAA, CIMR-AA4A0023FAA, CIMR-AA4A0031AAA, CIMR-AA4A0031FAA, CIMR-AA4A0038AAA, CIMR-AA4A0038FAA, CIMR-AA4A0044AAA, CIMR-AA4A0044FAA, CIMR-AA4A0058AAA, CIMR-AA4A0058FAA, CIMR-AA4A0072AAA, CIMR-AA4A0072FAA, CIMR-AA4A0088AAA, CIMR-AA4A0088FAA, CIMR-AA4A0103AAA, CIMR-AA4A0103FAA, CIMR-AA4A0139AAA, CIMR-AA4A0139FAA, CIMR-AA4A0165AAA, CIMR-AA4A0165FAA, CIMR-AA4A0208AAA, CIMR-AA4A0208FAA, CIMR-AA4A0250AAA, CIMR-AA4A0250FAA, CIMR-AA4A0296AAA, CIMR-AA4A0296FAA, CIMR-AA4A0362AAA, CIMR-AA4A0362FAA, CIMR-AA4A0414AAA, CIMR-AA4A0414FAA, CIMR-AA4A0515AAA, CIMR-AA4A0515FAA, CIMR-AA4A0675AAA, CIMR-AA4A0675FAA, CIMR-AB4A0002AAA, CIMR-AB4A0002FAA, CIMR-AB4A0004AAA, CIMR-AB4A0004FAA, CIMR-AB4A0005AAA, CIMR-AB4A0005FAA, CIMR-AB4A0007AAA, CIMR-AB4A0007FAA, CIMR-AB4A0009AAA, CIMR-AB4A0009FAA, CIMR-AB4A0011AAA, CIMR-AB4A0011FAA, CIMR-AB4A0018AAA, CIMR-AB4A0018FAA, CIMR-AB4A0023AAA, CIMR-AB4A0023FAA, CIMR-AB4A0031AAA, CIMR-AB4A0031FAA, CIMR-AB4A0038AAA, CIMR-AB4A0038FAA, CIMR-AB4A0044AAA, CIMR-AB4A0044FAA, CIMR-AB4A0058AAA, CIMR-AB4A0058FAA, CIMR-AB4A0072AAA, CIMR-AB4A0072FAA, CIMR-AB4A0088AAA, CIMR-AB4A0088FAA, CIMR-AB4A0103AAA, CIMR-AB4A0103FAA, CIMR-AB4A0139AAA, CIMR-AB4A0139FAA, CIMR-AB4A0165AAA, CIMR-AB4A0165FAA, CIMR-AB4A0208AAA, CIMR-AB4A0208FAA, CIMR-AB4A0250AAA, CIMR-AB4A0250FAA, CIMR-AB4A0296AAA, CIMR-AB4A0296FAA, CIMR-AB4A0362AAA, CIMR-AB4A0362FAA, CIMR-AB4A0414AAA, CIMR-AB4A0414FAA, CIMR-AB4A0515AAA, CIMR-AB4A0515FAA, CIMR-AB4A0675AAA, CIMR-AB4A0675FAA, CIMR-AT4A0002AAA, CIMR-AT4A0002FAA, CIMR-AT4A0004AAA, CIMR-AT4A0004FAA, CIMR-AT4A0005AAA, CIMR-AT4A0005FAA, CIMR-AT4A0007AAA, CIMR-AT4A0007FAA, CIMR-AT4A0009AAA, CIMR-AT4A0009FAA, CIMR-AT4A0011AAA, CIMR-AT4A0011FAA, CIMR-AT4A0018AAA, CIMR-AT4A0018FAA, CIMR-AT4A0023AAA, CIMR-AT4A0023FAA, CIMR-AT4A0031AAA, CIMR-AT4A0031FAA, CIMR-AT4A0038AAA, CIMR-AT4A0038FAA, CIMR-AT4A0044AAA, CIMR-AT4A0044FAA, CIMR-AT4A0058AAA, CIMR-AT4A0058FAA, CIMR-AT4A0072AAA, CIMR-AT4A0072FAA, CIMR-AT4A0088AAA, CIMR-AT4A0088FAA, CIMR-AT4A0103AAA, CIMR-AT4A0103FAA, CIMR-AT4A0139AAA, CIMR-AT4A0139FAA, CIMR-AT4A0165AAA, CIMR-AT4A0165FAA, CIMR-AT4A0208AAA, CIMR-AT4A0208FAA, CIMR-AT4A0250AAA, CIMR-AT4A0250FAA, CIMR-AT4A0296AAA, CIMR-AT4A0296FAA, CIMR-AT4A0362AAA, CIMR-AT4A0362FAA, CIMR-AT4A0414AAA, CIMR-AT4A0414FAA, CIMR-AT4A0515AAA, CIMR-AT4A0515FAA, CIMR-AT4A0675AAA, CIMR-AT4A0675FAA, CIMR-AC4A0002AAA, CIMR-AC4A0002FAA, CIMR-AC4A0004AAA, CIMR-AC4A0004FAA, CIMR-AC4A0005AAA, CIMR-AC4A0005FAA, CIMR-AC4A0007AAA, CIMR-AC4A0007FAA, CIMR-AC4A0009AAA, CIMR-AC4A0009FAA, CIMR-AC4A0011AAA, CIMR-AC4A0011FAA, CIMR-AC4A0018AAA, CIMR-AC4A0018FAA, CIMR-AC4A0023AAA, CIMR-AC4A0023FAA, CIMR-AC4A0031AAA, CIMR-AC4A0031FAA, CIMR-AC4A0038AAA, CIMR-AC4A0038FAA, CIMR-AC4A0044AAA, CIMR-AC4A0044FAA, CIMR-AC4A0058AAA, CIMR-AC4A0058FAA, CIMR-AC4A0072AAA, CIMR-AC4A0072FAA, CIMR-AC4A0088AAA, CIMR-AC4A0088FAA, CIMR-AC4A0103AAA, CIMR-AC4A0103FAA, CIMR-AC4A0139AAA, CIMR-AC4A0139FAA, CIMR-AC4A0165AAA, CIMR-AC4A0165FAA, CIMR-AC4A0208AAA, CIMR-AC4A0208FAA, CIMR-AC4A0250AAA, CIMR-AC4A0250FAA, CIMR-AC4A0296AAA, CIMR-AC4A0296FAA, CIMR-AC4A0362AAA, CIMR-AC4A0362FAA, CIMR-AC4A0414AAA, CIMR-AC4A0414FAA, CIMR-AC4A0515AAA, CIMR-AC4A0515FAA, CIMR-AC4A0675AAA, CIMR-AC4A0675FAA, CIMR-AU4A0002AAA, CIMR-AU4A0002FAA, CIMR-AU4A0004AAA, CIMR-AU4A0004FAA, CIMR-AU4A0005AAA, CIMR-AU4A0005FAA, CIMR-AU4A0007AAA, CIMR-AU4A0007FAA, CIMR-AU4A0009AAA, CIMR-AU4A0009FAA, CIMR-AU4A0011AAA, CIMR-AU4A0011FAA, CIMR-AU4A0018AAA, CIMR-AU4A0018FAA, CIMR-AU4A0023AAA, CIMR-AU4A0023FAA, CIMR-AU4A0031AAA, CIMR-AU4A0031FAA, CIMR-AU4A0038AAA, CIMR-AU4A0038FAA, CIMR-AU4A0044AAA, CIMR-AU4A0044FAA, CIMR-AU4A0058AAA, CIMR-AU4A0058FAA, CIMR-AU4A0072AAA, CIMR-AU4A0072FAA, CIMR-AU4A0088AAA, CIMR-AU4A0088FAA, CIMR-AU4A0103AAA, CIMR-AU4A0103FAA, CIMR-AU4A0139AAA, CIMR-AU4A0139FAA, CIMR-AU4A0165AAA, CIMR-AU4A0165FAA, CIMR-AU4A0208AAA, CIMR-AU4A0208FAA, CIMR-AU4A0250AAA, CIMR-AU4A0250FAA, CIMR-AU4A0296AAA, CIMR-AU4A0296FAA, CIMR-AU4A0362AAA, CIMR-AU4A0362FAA, CIMR-AU4A0414AAA, CIMR-AU4A0414FAA, CIMR-AU4A0515AAA, CIMR-AU4A0515FAA, CIMR-AU4A0675AAA, CIMR-AU4A0675FAA, CIMR-AA2A0004, CIMR-AA2A0004, CIMR-AA2A0006, CIMR-AA2A0006, CIMR-AA2A0010, CIMR-AA2A0010, CIMR-AA2A0012, CIMR-AA2A0012, CIMR-AA2A0021, CIMR-AA2A0021, CIMR-AA2A0030, CIMR-AA2A0030, CIMR-AA2A0040, CIMR-AA2A0040, CIMR-AA2A0056, CIMR-AA2A0056, CIMR-AA2A0069, CIMR-AA2A0069, CIMR-AA2A0081, CIMR-AA2A0081, CIMR-AA2A0110, CIMR-AA2A0110, CIMR-AA2A0138, CIMR-AA2A0138, CIMR-AA2A0169, CIMR-AA2A0169, CIMR-AA2A0211, CIMR-AA2A0211, CIMR-AA2A0250, CIMR-AA2A0250, CIMR-AA2A0312, CIMR-AA2A0312, CIMR-AA2A0360, CIMR-AA2A0360, CIMR-AA2A0415, CIMR-AA2A0415, CIMR-AB2A0004, CIMR-AB2A0004, CIMR-AB2A0006, CIMR-AB2A0006, CIMR-AB2A0010, CIMR-AB2A0010, CIMR-AB2A0012, CIMR-AB2A0012, CIMR-AB2A0021, CIMR-AB2A0021, CIMR-AB2A0030, CIMR-AB2A0030, CIMR-AB2A0040, CIMR-AB2A0040, CIMR-AB2A0056, CIMR-AB2A0056, CIMR-AB2A0069, CIMR-AB2A0069, CIMR-AB2A0081, CIMR-AB2A0081, CIMR-AB2A0110, CIMR-AB2A0110, CIMR-AB2A0138, CIMR-AB2A0138, CIMR-AB2A0169, CIMR-AB2A0169, CIMR-AB2A0211, CIMR-AB2A0211, CIMR-AB2A0250, CIMR-AB2A0250, CIMR-AB2A0312, CIMR-AB2A0312, CIMR-AB2A0360, CIMR-AB2A0360, CIMR-AB2A0415, CIMR-AB2A0415, CIMR-AT2A0004, CIMR-AT2A0004, CIMR-AT2A0006, CIMR-AT2A0006, CIMR-AT2A0010, CIMR-AT2A0010, CIMR-AT2A0012, CIMR-AT2A0012, CIMR-AT2A0021, CIMR-AT2A0021, CIMR-AT2A0030, CIMR-AT2A0030, CIMR-AT2A0040, CIMR-AT2A0040, CIMR-AT2A0056, CIMR-AT2A0056, CIMR-AT2A0069, CIMR-AT2A0069, CIMR-AT2A0081, CIMR-AT2A0081, CIMR-AT2A0110, CIMR-AT2A0110, CIMR-AT2A0138, CIMR-AT2A0138, CIMR-AT2A0169, CIMR-AT2A0169, CIMR-AT2A0211, CIMR-AT2A0211, CIMR-AT2A0250, CIMR-AT2A0250, CIMR-AT2A0312, CIMR-AT2A0312, CIMR-AT2A0360, CIMR-AT2A0360, CIMR-AT2A0415, CIMR-AT2A0415, CIMR-AC2A0004, CIMR-AC2A0004, CIMR-AC2A0006, CIMR-AC2A0006, CIMR-AC2A0010, CIMR-AC2A0010, CIMR-AC2A0012, CIMR-AC2A0012, CIMR-AC2A0021, CIMR-AC2A0021, CIMR-AC2A0030, CIMR-AC2A0030, CIMR-AC2A0040, CIMR-AC2A0040, CIMR-AC2A0056, CIMR-AC2A0056, CIMR-AC2A0069, CIMR-AC2A0069, CIMR-AC2A0081, CIMR-AC2A0081, CIMR-AC2A0110, CIMR-AC2A0110, CIMR-AC2A0138, CIMR-AC2A0138, CIMR-AC2A0169, CIMR-AC2A0169, CIMR-AC2A0211, CIMR-AC2A0211, CIMR-AC2A0250, CIMR-AC2A0250, CIMR-AC2A0312, CIMR-AC2A0312, CIMR-AC2A0360, CIMR-AC2A0360, CIMR-AC2A0415, CIMR-AC2A0415, CIMR-AU2A0004, CIMR-AU2A0004, CIMR-AU2A0006, CIMR-AU2A0006, CIMR-AU2A0010, CIMR-AU2A0010, CIMR-AU2A0012, CIMR-AU2A0012, CIMR-AU2A0021, CIMR-AU2A0021, CIMR-AU2A0030, CIMR-AU2A0030, CIMR-AU2A0040, CIMR-AU2A0040, CIMR-AU2A0056, CIMR-AU2A0056, CIMR-AU2A0069, CIMR-AU2A0069, CIMR-AU2A0081, CIMR-AU2A0081, CIMR-AU2A0110, CIMR-AU2A0110, CIMR-AU2A0138, CIMR-AU2A0138, CIMR-AU2A0169, CIMR-AU2A0169, CIMR-AU2A0211, CIMR-AU2A0211, CIMR-AU2A0250, CIMR-AU2A0250, CIMR-AU2A0312, CIMR-AU2A0312, CIMR-AU2A0360, CIMR-AU2A0360, CIMR-AU2A0415, CIMR-AU2A0415, CIMR-AA4A0002, CIMR-AA4A0002, CIMR-AA4A0004, CIMR-AA4A0004, CIMR-AA4A0005, CIMR-AA4A0005, CIMR-AA4A0007, CIMR-AA4A0007, CIMR-AA4A0009, CIMR-AA4A0009, CIMR-AA4A0011, CIMR-AA4A0011, CIMR-AA4A0018, CIMR-AA4A0018, CIMR-AA4A0023, CIMR-AA4A0023, CIMR-AA4A0031, CIMR-AA4A0031, CIMR-AA4A0038, CIMR-AA4A0038, CIMR-AA4A0044, CIMR-AA4A0044, CIMR-AA4A0058, CIMR-AA4A0058, CIMR-AA4A0072, CIMR-AA4A0072, CIMR-AA4A0088, CIMR-AA4A0088, CIMR-AA4A0103, CIMR-AA4A0103, CIMR-AA4A0139, CIMR-AA4A0139, CIMR-AA4A0165, CIMR-AA4A0165, CIMR-AA4A0208, CIMR-AA4A0208, CIMR-AA4A0250, CIMR-AA4A0250, CIMR-AA4A0296, CIMR-AA4A0296, CIMR-AA4A0362, CIMR-AA4A0362, CIMR-AA4A0414, CIMR-AA4A0414, CIMR-AA4A0515, CIMR-AA4A0515, CIMR-AA4A0675, CIMR-AA4A0675, CIMR-AB4A0002, CIMR-AB4A0002, CIMR-AB4A0004, CIMR-AB4A0004, CIMR-AB4A0005, CIMR-AB4A0005, CIMR-AB4A0007, CIMR-AB4A0007, CIMR-AB4A0009, CIMR-AB4A0009, CIMR-AB4A0011, CIMR-AB4A0011, CIMR-AB4A0018, CIMR-AB4A0018, CIMR-AB4A0023, CIMR-AB4A0023, CIMR-AB4A0031, CIMR-AB4A0031, CIMR-AB4A0038, CIMR-AB4A0038, CIMR-AB4A0044, CIMR-AB4A0044, CIMR-AB4A0058, CIMR-AB4A0058, CIMR-AB4A0072, CIMR-AB4A0072, CIMR-AB4A0088, CIMR-AB4A0088, CIMR-AB4A0103, CIMR-AB4A0103, CIMR-AB4A0139, CIMR-AB4A0139, CIMR-AB4A0165, CIMR-AB4A0165, CIMR-AB4A0208, CIMR-AB4A0208, CIMR-AB4A0250, CIMR-AB4A0250, CIMR-AB4A0296, CIMR-AB4A0296, CIMR-AB4A0362, CIMR-AB4A0362, CIMR-AB4A0414, CIMR-AB4A0414, CIMR-AB4A0515, CIMR-AB4A0515, CIMR-AB4A0675, CIMR-AB4A0675, CIMR-AT4A0002, CIMR-AT4A0002, CIMR-AT4A0004, CIMR-AT4A0004, CIMR-AT4A0005, CIMR-AT4A0005, CIMR-AT4A0007, CIMR-AT4A0007, CIMR-AT4A0009, CIMR-AT4A0009, CIMR-AT4A0011, CIMR-AT4A0011, CIMR-AT4A0018, CIMR-AT4A0018, CIMR-AT4A0023, CIMR-AT4A0023, CIMR-AT4A0031, CIMR-AT4A0031, CIMR-AT4A0038, CIMR-AT4A0038, CIMR-AT4A0044, CIMR-AT4A0044, CIMR-AT4A0058, CIMR-AT4A0058, CIMR-AT4A0072, CIMR-AT4A0072, CIMR-AT4A0088, CIMR-AT4A0088, CIMR-AT4A0103, CIMR-AT4A0103, CIMR-AT4A0139, CIMR-AT4A0139, CIMR-AT4A0165, CIMR-AT4A0165, CIMR-AT4A0208, CIMR-AT4A0208, CIMR-AT4A0250, CIMR-AT4A0250, CIMR-AT4A0296, CIMR-AT4A0296, CIMR-AT4A0362, CIMR-AT4A0362, CIMR-AT4A0414, CIMR-AT4A0414, CIMR-AT4A0515, CIMR-AT4A0515, CIMR-AT4A0675, CIMR-AT4A0675, CIMR-AC4A0002, CIMR-AC4A0002, CIMR-AC4A0004, CIMR-AC4A0004, CIMR-AC4A0005, CIMR-AC4A0005, CIMR-AC4A0007, CIMR-AC4A0007, CIMR-AC4A0009, CIMR-AC4A0009, CIMR-AC4A0011, CIMR-AC4A0011, CIMR-AC4A0018, CIMR-AC4A0018, CIMR-AC4A0023, CIMR-AC4A0023, CIMR-AC4A0031, CIMR-AC4A0031, CIMR-AC4A0038, CIMR-AC4A0038, CIMR-AC4A0044, CIMR-AC4A0044, CIMR-AC4A0058, CIMR-AC4A0058, CIMR-AC4A0072, CIMR-AC4A0072, CIMR-AC4A0088, CIMR-AC4A0088, CIMR-AC4A0103, CIMR-AC4A0103, CIMR-AC4A0139, CIMR-AC4A0139, CIMR-AC4A0165, CIMR-AC4A0165, CIMR-AC4A0208, CIMR-AC4A0208, CIMR-AC4A0250, CIMR-AC4A0250, CIMR-AC4A0296, CIMR-AC4A0296, CIMR-AC4A0362, CIMR-AC4A0362, CIMR-AC4A0414, CIMR-AC4A0414, CIMR-AC4A0515, CIMR-AC4A0515, CIMR-AC4A0675, CIMR-AC4A0675, CIMR-AU4A0002, CIMR-AU4A0002, CIMR-AU4A0004, CIMR-AU4A0004, CIMR-AU4A0005, CIMR-AU4A0005, CIMR-AU4A0007, CIMR-AU4A0007, CIMR-AU4A0009, CIMR-AU4A0009, CIMR-AU4A0011, CIMR-AU4A0011, CIMR-AU4A0018, CIMR-AU4A0018, CIMR-AU4A0023, CIMR-AU4A0023, CIMR-AU4A0031, CIMR-AU4A0031, CIMR-AU4A0038, CIMR-AU4A0038, CIMR-AU4A0044, CIMR-AU4A0044, CIMR-AU4A0058, CIMR-AU4A0058, CIMR-AU4A0072, CIMR-AU4A0072, CIMR-AU4A0088, CIMR-AU4A0088, CIMR-AU4A0103, CIMR-AU4A0103, CIMR-AU4A0139, CIMR-AU4A0139, CIMR-AU4A0165, CIMR-AU4A0165, CIMR-AU4A0208, CIMR-AU4A0208, CIMR-AU4A0250, CIMR-AU4A0250, CIMR-AU4A0296, CIMR-AU4A0296, CIMR-AU4A0362, CIMR-AU4A0362, CIMR-AU4A0414, CIMR-AU4A0414, CIMR-AU4A0515, CIMR-AU4A0515, CIMR-AU4A0675, CIMR-AU4A0675

CIMR-AA4A0103AAA,CIMR-AT4A0103AAA,

Model Biến tần CIMR-E1000 :
EB4A0002FBA(0.75kw)
EB4A0004FBA(1.5)
EB4A0005FBA(2.2)
EB4A0007FBA(3kw)
EB4A0009FBA(3.7)
EB4A0011FBA(5.5)
EB4A0018FBA(7.5)
EB4A0023FAA(11kw)
EB4A0031FAA(15kw)
EB4A0038FBA(18.5)
EB4A0044FAA(22)
EB4A0058ABA(30)
EB4A0072ABA(37)
EB4A0088ABA(45)
EB4A0103ABA(55)
EB4A0139ABA(75)
EB4A0165ABA(90)
EB4A0208ABA(110)
EB4A0250ABA(132)
EB4A0296ABA(160)
EB4A0362ABA(185)
EB4A0414ABA(220)
EB4A0515AAA(250)
EB4A0675AAA(355)

Model biến tần CIMR-L1000 :
LB4A0009(3.7KW)
LB4A0015(5.5KW)
LB4A0018(7,5KW)
LB4A0024(11KW)
LB4A0031(15KW)
LB4A0039(18.5KW)
LB4A0045(22KW)
LB4A0060(30KW)
LB4A0075(37KW)
LB4A0091(45KW)
LB4A0112(55KW)
LB4A0150

Model Biến tần CIMR-J1000: 
JB4A0001BBA(0.2)
JB4A0002BBA(0.4)
JB4A0004BBA(0.75)
JB4A0005BBA(1.5)
JB4A0007BBA(2.2)
JB4A0009BBA(3)
JB4A0011BBA(3.7)

Model biến tần  CIMR-T1000 :
TB4V0001BBA(0.2)
TB4V0002BBA(0.4)
TB4V0004BBA(0.75)
TB4V0005BBA(1.5)
TB4V0007BBA(2.2)
TB4V0009BBA(3)
TB4V0011BBA(3.7)
TB4V0018ABA(5.5)
TB4V0023ABA(7.5)
TB4V0031ABA(11)
TB4V0038ABA(15)

Tudongvina.com cung cấp tất cả các loại Biến tần trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo loại Biến tần H1000 CIMR-HB4 A0039FBC bạn đang cần.

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong Công Nghiệp:

  • Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
  • Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
  • Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…
  • Mua càng nhiều giá càng rẻ!
  • Hàng hóa có xuất hóa đơn VAT và phiếu bảo hành đầy đủ.

® Sản phẩm của chúng tôi mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ NSX tại nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, EU,… có đầy đủ CO, CQ, chứng từ hải quan.

© Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ nhiệt tình từ Quý khách hàng!

Chuyển khoản tới chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuyến tại:
1. Ví điện tử Momo : 0358 565 504
2. Ngân hàng quân đội MBbank : 979 013579 8888
3. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank 1012 414 927
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
.......Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa về mọi mặt để có thể phục vụ Quý khách hàng tốt hơn nữa.

=> Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong ngành Công Nghiệp:
* Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
* Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
* Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…
* Mua càng nhiều giá càng rẻ!
* Hàng hóa có xuất hóa đơn VAT và chế độ bảo hành đầy đủ.

® Sản phẩm của chúng tôi mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ NSX tại nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, EU,… có đầy đủ CO, CQ, chứng từ hải quan.
© Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ nhiệt tình từ Quý khách hàng!

Thông tin cơ bản:

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sản phẩm mới