Bơm bánh răng ECKERLE EIPC5-100RA23-10

  • Tudongvina.com cung cấp tất cả các Model Bơm bánh răng trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá chi tiết mặt hàng bạn đang cần.
  • Có xuất hóa đơn và chế độ bảo hành đầy đủ dành cho Quý khách hàng.
  • Sản phẩm của chúng tôi mua càng nhiều giá càng RẺ!

Thông tin chi tiết

Bơm bánh răng ECKERLE EIPC5-100RA23-10

DESCRIPTION

Application

Press technology, general Machine tool industry, Paper industry, Conveyor and lifting technology, Plastic and rubber injection technology, Energy-efficient speed-controllable servo drives.

Description

The EIPH and EIPS2-S111 series were developed especially for use in industry and its rigorous demands on hydraulics. The pumps in this series are the result of our decades of experience in the development of internal gear systems. They feature especially low-noise operation, excellent levels of efficiency and long service lives at high pressures.

Technical data

Pump volume (l/min) at 1,500 rpm – 150

Nominal size – 100

Vth – specific volume (cm³/rev) – 100.5

Max. speed (rpm) – 2500

Permanent operating pressure (bar) – 210

Peak operating pressure (bar) (range) – 230

Wave end – cylindrical

Một số Model sản phẩm khác:

EIPH3-064RP53-10

EIPH3-064RP50-10

EIPH3-064RP33-10

EIPH3-064RP30-10

EIPH3-064RP23-10

EIPH3-064RP20-10

EIPH3-064RP03-10

EIPH3-064RP00-10

EIPH3-064RK53-10

EIPH3-064RK50-10

EIPH3-064RK33-10

EIPH3-064RK30-10

EIPH3-064RK23-1X

EIPH3-064RK23-10

EIPH3-064RK23-10

EIPH3-064RK20-10

EIPH3-064RK03-10

EIPH3-064RKO0-10

EIPH3-064RA23-10

EIPH3-064RA03

EIPH3-064LP53-10

EIPH3-064LP50-10

EIPH3-064LP33-10

EIPH3-064LP30-10

EIPH3-064LP23-10

EIPH3-064LP20-10

EIPH3-064LP03-10

EIPH3-064LP00-10

EIPH3-064LK53-10

EIPH3-064LK50-10

EIPH3-064LK33-10

EIPH3-064LK30-10

EIPH3-064LK23-10

EIPH3-064LK20-10

EIPH3-064LK03-10

EIPH3-064LK00-10

EIPH3-050RP53-10

EIPH3-050RP50-10

EIPH3-050RP33-10

EIPH3-050RP30-10

EIPH3-050RP23-10

EIPH3-050RP20-10

EIPH3-050RP03-10

EIPH3-050RP00-10

EIPH3-050RK53-10

EIPH3-050RK50-10

EIPH3-050RK33-10

EIPH3-050RK30-10

EIPH3-050RK23-1X

EIPH3-050RK23-10

EIPH3-050RK23-10

EIPH3-050RK20-10

EIPH3-050RK03-10

EIPH3-050RK00-10

EIPH3-050LP53-10

EIPH3-050LP50-10

EIPH3-050LP33-10

EIPH3-050LP30-10

EIPH3-050LP23-10

EIPH3-050LP20-10

EIPH3-050LP03-10

EIPH3-050LPO0-10

EIPH3-050LK53-10

EIPH3-050LK50-10

EIPH3-050LK33-10

EIPH3-050LK30-10

EIPH3-050LK23-10

EIPH3-050LK20-10

EIPH3-050LK03-10

EIPH3-050LKO0-10

EIPH3-040RP53-10

EIPH3-040RP50-10

EIPH3-040RP33-10

EIPH3-040RP30-10

EIPH3-040RP23-10

EIPH3-040RP20-10

EIPH3-040RPO3-10

EIPH3-040RPO0-10

EIPH3-040RK53-10

EIPH3-040RK50-10

EIPH3-040RK33-10

EIPH3-040RK30-10

EIPH3-040RK23-10

EIPH3-040RK23-10

EIPH3-040RK20-10

EIPH3-040RK03-10

EIPH3-040RK00-10

EIPH3-040LP53-10

EIPH3-040LP50-10

EIPH3-040LP33-10

EIPH3-040LP30-10

EIPH3-040LP23-10

EIPH3-040LP20-10

EIPH3-040LP03-10

EIPH3-040LP00-10

EIPH3-040LK53-10

EIPH3-040LK50-10

EIPH3-040LK33-10

EIPH3-040LK30-10

EIPH3-040LK23-10

EIPH3-040LK20-10

EIPH3-040LK03-10

EIPH3-040LK00-10

EIPH3-032RP53-10

EIPH3-032RP50-10

EIPH3-032RP33-10

EIPH3-032RP30-10

EIPH3-032RP23-10

EIPH3-032RP20-10

EIPH3-032RPO3-10

EIPH3-032RPO0-10

EIPH3-032RK53-10

EIPH3-032RK50-10

EIPH3-032RK33-10

FTPH3-032RK30-10

EIPH3-032RK23-10

EIPH3-032RK23-10

EIPH3-032RK20-10

EIPH3-032RK20-10

EIPH3-032RK03-10

EIPH3-032RKO0-10

EIPH3-032LP53-10

EIPH3-032LP50-10

EIPH3-032LP33-10

EIPH3-032LP30-10

EIPH3-032LP23-10

EIPH3-032LP20-10

EIPH3-032LP03-10

EIPH3-032LPO0-10

EIPH3-032LK53-10

EIPH3-032LK50-10

EIPH3-032LK33-10

EIPH3-032LK30-10

EIPH3-032LK23-10

EIPH3-032LK20-10

EIPH3-032LK03-10

EIPH3-032LK00-10

EIPH3-025RP53-10

EIPH3-025RP50-10

EIPH3-025RP33-10

EIPH3-025RP30-10

EIPH3-025RP23-10

EIPH3-025RP20-10

EIPH3-025RP03-10

EIPH3-025RPO0-10

EIPH3-025RK53-10

EIPH3-025RK50-10

EIPH3-025RK33-10

EIPH3-025RK30-10

EIPH3-025RK23-10

EIPH3-025RK23-10

EIPH3-025RK23 / ELPH2-016RP33

EIPH3-025RK20410

EIPH3-025RK03-10

EIPH3-025RK00-10

EIPH3-025LP53-10

EIPH3-025LP50-10

EIPH3-025LP33-10

EIPH3-025LP30-10

EIPH3-025LP23-10

EIPH3-025LP20-10

EIPH3-025LP03-10

EIPH3-025LP00-10

EIPH3-025LK53-10

EIPH3-025LK50-10

EIPH3-025LK33-10

EIPH3-025LK30-10

EIPH3-025LK23-10

EIPH3-025LK20-10

EIPH3-025LK03-10

EIPH3-025LK00-10

EIPH3-020RP53-10

EIPH3-020RP50-10

EIPH3-020RP33-10

EIPH3-020RP30-10

EIPH3-020RP23-10

EIPH3-020RP20-10

EIPH3-020RP03-10

EIPH3-020RPO0-10

EIPH3-020RK53-10

EIPH3-020RK50-10

EIPH3-020RK33-10

EIPH3-020RK30-10

EIPH3-020RK23-10

EIPH3-020RK23-10

EIPH3-020RK20-10

EIPH3-020RK03-10

EIPH3-020RK00-10

EIPH3-020LP53-10

EIPH3-020LP50-10

EIPH3-020LP33-10

EIPH3-020LP30-10

EIPH3-020LP23-10

EIPH3-020LP20-10

EIPH3-020LPO3-10

EIPH3-020LPO0-10

EIPH3-020LK53-10

EIPH3-020LK50-10

EIPH3-020LK33-10

EIPH3-020LK30-10

EIPH3-020LK23-10

EIPH3-020LK20-10

EIPH3-020LK03-10

EIPH3-020LK00-10

EIPH3-020-032

EIPH3-016RP53-10

EIPH3-016RP50-10

EIPH3-016RP33-10

EIPH3-016RP30-10

EIPH3-016RP23-10

EIPH3-016RP20-10

EIPH3-016RP03-10

EIPH3-016RPO0-10

EIPH3-016RK53-10

EIPH3-016RK50-10

EIPH3-016RK33-10

EIPH3-016RK30-10

EIPH3-016RK23-10

EIPH3-016RK20-10

EIPH3-016RK03-10

EIPH3-016RK00-10

EIPH3-016LP53-10

EIPH3-016LP50-10

EIPH3-016LP33-10

EIPH3-016LP30-10

EIPH3-016LP23-10

EIPH3-016LP20-10

EIPH3-016LP03-10

EIPH3-016LPO0-10

EIPH3-016LK53-10

EIPH3-016LK50-10

EIPH3-016LK33-10

EIPH3-016LK30-10

EIPH3-016LK23-10

EIPH3-016LK20-10

EIPH3-016LK03-10

EIPH3-016LK00-10

EIPH3-014RP53-10

EIPH3-014RP50-10

EIPH3-014RP33-10

EIPH3-014RP30-10

EIPH3-014RP23-10

EIPH3-014RP20-10

EIPH3-014RPO3-10

EIPH3-014RP06-10

EIPH3-014RK53-10

EIPH3-014RK50-10

EIPH3-014RK33-10

EIPH3-014RK30-10

EIPH3-014RK23-10

EIPH3-014RK20-10

EIPH3-014RK03-10

EIPH3-014RK00-10

EIPH3-014LP53-10

EIPH3-014LP50-10

EIPH3-014LP33-10

EIPH3-014LP30-10

EIPH3-014LP23-10

EIPH3-014LP20-10

EIPH3-014LP03-10

EIPH3-014LPO0-10

EIPH3-014LK53-10

EIPH3-014LK50-10

EIPH3-014LK33-10

EIPH3-014LK30-10

EIPH3-014LK23-10

EIPH3-014LK20-10

EIPH3-014LK03-10

EIPH3-014LK00-10

EIPH3 / 2-032 / 016RK20-10

EIPH3 EIPS2-025RA04-1X-S111

EIPC3-032RK23-10

EIPC3-040RK23-10

EIPC3-050RK23-10

EIPC3-064RA23-10

EIPC5-080RA23-10

EIPC5-100RA23-10

EIPC6-125RA23-10

EIPH6-160RA23-10

EIPH2-004RK03-10

EIPH3-016RK23-10

EIPH2-005RK03-10

EIPH3-020RK23-10

EIPH2-006RK03-10

EIPH3-025RK23-10

EIPH2-008RK03-10

EIPH3-032RK23-10

EIPH2-011RKO3-10

EIPH3-040RK23-10

EIPH2-013RK03-10

EIPH3-050RK23-10

EIPH2-016RKQ3-10

EIPH3-064RK23-10

EIPH2-019RK03-10

EIPH2-022RK03-10

EIPH2-025RK03-10

EIPC3-032RK20-1X

EIPH2-016RP30-1X

EIPH6-064RX20-1X

EIPH3-032RP30-1X

EIPH2-011RKO0-10

EIPH2-004RP30-1X

EIPS2-025RK04-10S111

EIPS-005RD34-10S111

EIPC3-032RK20-1X

EIPH2-011RP30-1X

EIPH2-006RK23-10

EIPH2-008RK23-10

EIPH2-008RKO3-11

EIPH2-011RK23-10

EIPS3-040RK23-10

EIPH2-008RK03-10

EIPC3-032RB23-10

EIPC3-040RB23-10

EIPC3-050RB23-10

EIPC3-064RB23-10

EIPC5-080RA23-10

EIPC5-100RA23-10

EIPH6-125RX23-10

EIPS2-025RA04-11-S111

EIPC3-032RK23-10

EIPC3-040RK23-10

EIPC3-050RK23-10

EIPC3-064RA23-10

EIPH3-040RK23-10

EIPS3-040RK23-10

EIPH3-040RK23-10

EIPS2-005RK04-111

EIPS2-005RD34-111

EIPS2-005RD34-111

EIPH2-006RK03-10

EIPC6-125RA23-10

EIPC6-160RA23-10

EIPH3-032RA20-1X

EIPH2-016RP30 1GH-3F-10

EIPC3-025RK23-10

EIPC3-064RK23-10

EIPH6-125RX23-10

EIPH6-160RX23-10

EIPH6-125RA23-10

EIPS34028 RB2-10S108

EIPH3-032RA23-10

Tudongvina.com cung cấp tất cả các loại Bơm bánh răng trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá Bơm bánh răng ECKERLE EIPC5-100RA23-10 bạn đang cần.

Chuyển khoản tới chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuyến tại:
1. Ví điện tử Momo : 0358 565 504
2. Ngân hàng quân đội MBbank : 979 013579 8888
3. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank 1012 414 927
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
.......Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa về mọi mặt để có thể phục vụ Quý khách hàng tốt hơn nữa.

=> Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong ngành Công Nghiệp:
* Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
* Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
* Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…
* Mua càng nhiều giá càng rẻ!
* Hàng hóa có xuất hóa đơn VAT và chế độ bảo hành đầy đủ.

® Sản phẩm của chúng tôi mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ NSX tại nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, EU,… có đầy đủ CO, CQ, chứng từ hải quan.
© Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ nhiệt tình từ Quý khách hàng!