Bơm bánh răng NACHI IPH-6B-100-11

  • Tudongvina.com cung cấp tất cả các Model Bơm bánh răng trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá chi tiết mặt hàng bạn đang cần.
  • Có xuất hóa đơn và chế độ bảo hành đầy đủ dành cho Quý khách hàng.
  • Sản phẩm của chúng tôi mua càng nhiều giá càng RẺ!

Thông tin chi tiết

Bơm bánh răng NACHI IPH-6B-100-11

IPH-2A-3.5-11

IPH-5A-40-21
IPH-2A-5-11

IPH-5A-50-21
IPH-2A-6.5-11

IPH-5A-50-E-21
IPH-2A-8-11

IPH-5A-64-21
IPH-2B-3.5-11

IPH-5B-40-11
IPH-2B-5-11

IPH-5B-40-21
IPH-2B-6.5-11

IPH-5B-50
IPH-2B-8-11

IPH-5B-50-11
IPH-34B-10-32-11

IPH-5B-50-21
IPH-3A-10-20

IPH-5B-50-L-11
IPH-3A-13-20

IPH-5B-64-11
IPH-3A-16-20

IPH-5B-64-21
IPH-3B-10-20

IPH-6A-100-21
IPH-3B-13

IPH-6A-125-21
IPH-3B-13-20

IPH-6A-80-21
IPH-3B-13-L-20

IPH-6B-100-11
IPH-3B-16-10

IPH-6B-100-21
IPH-3B-16-20

IPH-6B-125-11
IPH-4A-20-20

IPH-6B-125-21
IPH-4A-25-20

IPH-6B-80-11
IPH-4A-32-20

IPH-6B-80-21
IPH-4B-20-20

IPH-4B-32-20
IPH-4B-25-20

IPH-2B-8-L-11
IPH-2
IPH-3
IPH-4
IPH-5
IPH-6
IHAS-2S2D35-10
IHAS-2H2D35-10
IHAS-2S3D35-10
IHAS-2H3D35-10
IHAS-2S4D35-10
IHAS-2H4D35-10
IHAS-2S5D35-10
IHAS-2H5D35-10
IHAS-2S6D35-10
IHAS-2H6D35-10
IHAS-2S2D65-10
IHAS-2H2D65-10
IHAS-2S3D65-10
IHAS-2H3D65-10
IHAS-2S4D65-10
IHAS-2H4D65-10
IHAS-2S5D65-10
IHAS-2H5D65-10
IHAS-2S6D65-10
IHAS-2H6D65-10
IHAS-2S2D35-20
IHAS-2H2D35-20
IHAS-2S3D35-20
IHAS-2H3D35-20
IHAS-2S4D35-20
IHAS-2H4D35-20
IHAS-2S5D35-20
IHAS-2H5D35-20
IHAS-2S6D35-20
IHAS-2H6D35-20
IHAS-2S2D65-20
IHAS-2H2D65-20
IHAS-2S3D65-20
IHAS-2H3D65-20
IHAS-2S4D65-20
IHAS-2H4D65-20
IHAS-2S5D65-20
IHAS-2H5D65-20
IHAS-2S6D65-20
IHAS-2H6D65-20
IHAS-2S2D35-30
IHAS-2H2D35-30
IHAS-2S3D35-30
IHAS-2H3D35-30
IHAS-2S4D35-30
IHAS-2H4D35-30
IHAS-2S5D35-30
IHAS-2H5D35-30
IHAS-2S6D35-30
IHAS-2H6D35-30
IHAS-2S2D65-30
IHAS-2H2D65-30
IHAS-2S3D65-30
IHAS-2H3D65-30
IHAS-2S4D65-30
IHAS-2H4D65-30
IHAS-2S5D65-30
IHAS-2H5D65-30
IHAS-2S6D65-30
IHAS-2H6D65-30
IHAS-2S2005-10
IH34J-102008-1A
IH34J-103010-1A
IH34J-103013-1A
IH34J-103016-1A
IH34J-103020-1A
IH34J-103025-1A
IH34J-103032-1A
IH34J-103040-1A
IH34J-103050-1A
IH34J-103064-1A
IH34J-103080-1A
IH34J-1030100-1A
IH34J-1030125-1A
IH33J-105040
IH33J-105050
IH33J-105064
IH33J-106080
IH33J-1060100
IH33J-1060125
IH34J-102D35
IH34J-102005
IH34J-102D65
IH34J-102008
IH34J-103010
IH34J-103013
IH34J-103016
IH34J-103020
IH34J-103025
IH34J-103032
IH34J-103040
IH34J-103050
IH34J-103064
IH34J-103080
IH34J-1030100
IH34J-1030125
IHAS-2S3016-20
IHAS-2S4020-30
IHAS-2S4025-30
IHAS-2S4032-30
IHAS-2S5040-10
IHAS-2S5050-10
IHAS-2S5064-10
IHAS-2S6080-10
IHAS-2S60100-10
IHAS-2S60125-10
IH33J-105040-1A
IH33J-105050-1A
IH33J-105064-1A
IH33J-106080-1A
IH33J-1060100-1A
IH33J-1060125-1A
IH34J-102D35-1A
IH34J-102005-1A
IH34J-102D65-1A
IHM-35-10
IHM-36-10
IHM-44-10
IHM-45-10
IHM-46-10
IHM-55-10
IHM-56-10
IHM-66-10
CAB-T02-1-11
CAB-T02-A-11
IHAS-2S2008-10
IHAS-2S3010-20
IHAS-2S3013-20
IHF-2-T-20
IHF-3-T-20
IHF-4-T-20
IHF-5-T-20
IHF-6-T-20
IHF-22-T-20
IHF-35-T-20
IHF-40-T-20
IHF-50-T-20
IHF-60-T-20
IHF-2-E-20
IHF-3-E-20
IHF-4-E-20
IHF-5-E-20
IHF-6-E-20
IHF-22-E-20
IHF-35-E-20
IHF-40-E-20
IHF-50-E-20
IHF-60-E-20
IH03J-100040
IH03J-100060
IH03J-100080
IH03J-100100
IH03J-100120
IH03J-100160
IH03J-100200
IH03J-100240
IHF-23-T-20
IHF-24-T-20
IHF-25-T-20
IHF-26-T-20
IHF-33-T-20
IHF-34-T-20
IHF-36-T-20
IHF-44-T-20
IHF-45-T-20
IHF-46-T-20
NBR-90P22
NBR-90G30
NBR-90G35
NBR-90G40
NBR-90G50
NBR-90G60
NBR-90G75
NBR-90G85
IHF-23-F-20
IHF-24-F-20
IHF-25-F-20
IHF-26-F-20
IHF-33-F-20
IHF-34-F-20
IHF-36-F-20
IHF-44-F-20
IHF-45-F-20
IHF-46-F-20
IHM-2-10
IHM-3-10
IHM-4-10
IHM-5-10
IHM-6-10
IHM-22-10
IHM-23-10
IHM-24-10
IHM-25-10
IHM-26-10
IHM-33-10
IHM-34-10

 

Model : Bơm bánh răng Nachi

IPH-22B-3.5-3.5-11 IPH-25B-3.5-40-11 IPH-34B-13-25-11 IPH-45B-25-64-11
IPH-22B-3.5-5-11 IPH-25B-3.5-50-11 IPH-34B-13-32-11 IPH-45B-32-40-11.
IPH-22B-3.5-6.5-11 IPH-25B-3.5-64-11 IPH-34B-16-20-11 IPH-45B-32-50-11
IPH-22B-3.5-8-11 IPH-25B-5-40-11 IPH-34B-16-25-11 IPH-45B-32-64-11
IPH-22B-5-5-11 IPH-25B-5-50-11 IPH-34B-16-32-11 IPH-46B-20-80-11
IPH-22B-5-6.5-11 IPH-25B-5-64-11 IPH-35B-10-40-11 IPH-46B-20-100-11
IPH-22B-5-8-11 IPH-25B-6.5-40-11 IPH-35B-10-50-11 IPH-46B-20-125-11
IPH-22B-6.5-6.5-11 IPH-25B-6.5-50-11 IPH-35B-10-64-11 IPH-46B-25-80-11
IPH-22B-6.5-8-11 IPH-25B-6.5-64-11 IPH-35B-13-40-11 IPH-46B-25-100-11
IPH-22B-8-8-11 IPH-25B-8-40-11 IPH-35B-13-50-11 IPH-46B-25-125-11
IPH-23B-3.5-10-11 IPH-25B-8-50-11 IPH-35B-13-64-11 IPH-46B-32-80-11
IPH-23B-3.5-13-11 IPH-25B-8-64-11 IPH-35B-16-40-11 IPH-46B-32-100-11
IPH-23B-3.5-16-11 IPH-26B-3.5-80-11 IPH-35B-16-50-11 IPH-46B-32-125-11
IPH-23B-5-10-11 IPH-26B-3.5-100-11 IPH-35B-16-64-11 IPH-55B-40-40-11
IPH-23B-5-13-11 IPH-26B-3.5-125-11 IPH-36B-10-80-11 IPH-55B-40-50-11
IPH-23B-5-16-11 IPH-26B-5-80-11 IPH-36B-10-100-11 IPH-55B-40-64-11
IPH-23B-6.5-10-11 IPH-26B-5-100-11 IPH-36B-10-125-11 IPH-55B-50-50-11
IPH-23B-6.5-13-11 IPH-26B-5-125-11 IPH-36B-13-80-11 IPH-55B-50-64-11
IPH-23B-6.5-16-11 IPH-26B-6.5-80-11 IPH-36B-13-100-11 IPH-55B-64-64-11
IPH-23B-8-10-11 IPH-26B-6.5-100-11 IPH-36B-13-125-11 IPH-56B-40-80-11
IPH-23B-8-13-11 IPH-26B-6.5-125-11 IPH-36B-16-80-11 IPH-56B-40-100-11
IPH-23B-8-16-11 IPH-26B-8-80-11 IPH-36B-16-100-11 IPH-56B-40-125-11
IPH-24B-3.5-20-11 IPH-26B-8-100-11 IPH-36B-16-125-11 IPH-56B-50-80-11
IPH-24B-3.5-25-11 IPH-26B-8-125-11 IPH-44B-20-20-11 IPH-56B-50-100-11
IPH-24B-3.5-32-11 IPH-33B-10-10-11 IPH-44B-20-25-11 IPH-56B-50-125-11
IPH-24B-5-20-11 IPH-33B-10-13-11 IPH-44B-20-32-11 IPH-56B-64-80-11
IPH-24B-5-25-11 IPH-33B-10-16-11 IPH-44B-25-25-11 IPH-56B-64-100-11
IPH-24B-5-32-11 IPH-33B-13-13-11 IPH-44B-25-32-11 IPH-56B-64-125-11
IPH-24B-6.5-20-11 IPH-33B-13-16-11 IPH-44B-32-32-11 IPH-66B-80-80-11
IPH-24B-6.5-25-11 IPH-33B-16-16-11 IPH-45B-20-40-11 IPH-66B-80-100-11
IPH-24B-6.5-32-11 IPH-34B-10-20-11 IPH-45B-20-50-11 IPH-66B-80-125-11
IPH-24B-8-20-11 IPH-34B-10-25-11 IPH-45B-20-64-11 IPH-66B-100-100-11
IPH-24B-8-25-11 IPH-34B-10-32-11 IPH-45B-25-40-11 IPH-66B-100-125-11
IPH-24B-8-32-11 IPH-34B-13-20-11 IPH-45B-25-50-11 IPH-66B-125-125-11.

IPH-2A(B)-3.5-11, IPH-2A(B)-5-11, IPH-2A(B)-6.5-11,IPH-2A(B)-8-11, IPH-3A(B)-10-20, IPH-3A(B)-13-20,

IPH-3A(B)-16-20, IPH-4A(B)-20-20, IPH-4A(B)-25-20, IPH-4A(B)-32-20, IPH-5A(B)-40-21(11), IPH-5A(B)-50-21(11), IPH-5A(B)-64-21(11), IPH-6A(B)-80-21(11), IPH-6A(B)-100-21(11), IPH-6A(B)-125-21(11).

Tudongvina.com cung cấp tất cả các loại Bơm bánh răng trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá Bơm bánh răng NACHI IPH-6B-100-11 bạn đang cần.

Chuyển khoản tới chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuyến tại:
1. Ví điện tử Momo : 0358 565 504
2. Ngân hàng quân đội MBbank : 979 013579 8888
3. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank 1012 414 927
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
.......Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa về mọi mặt để có thể phục vụ Quý khách hàng tốt hơn nữa.

=> Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong ngành Công Nghiệp:
* Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
* Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
* Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…
* Mua càng nhiều giá càng rẻ!
* Hàng hóa có xuất hóa đơn VAT và chế độ bảo hành đầy đủ.

® Sản phẩm của chúng tôi mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ NSX tại nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, EU,… có đầy đủ CO, CQ, chứng từ hải quan.
© Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ nhiệt tình từ Quý khách hàng!