FANUC AC MOTOR A06B-0395-B288

  • Tudongvina.com cung cấp tất cả các Model Motor  trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá chi tiết mặt hàng bạn đang cần.
  • Có xuất hóa đơn và chế độ bảo hành đầy đủ dành cho Quý khách hàng.
  • Sản phẩm của chúng tôi mua càng nhiều giá càng RẺ!

 

Thông tin chi tiết

FANUC AC MOTOR A06B-0395-B288

Place of Origin : JAPAN
Brand Name : FANUC

3-Phase 90V, 3000RPM

Model:

A06B-0395-B288 TBD
A06B-0410-B901#0000 COIL SLIDER 1500A/4
A06B-0410-B902 TBD
A06B-0410-B902#0100 TBD
A06B-0410-B931 MAGNET PLATE 1500A 240 MM
A06B-0410-B932 MAGNET PLATE 1500A 420 MM
A06B-0410-B933 MAGNET PLATE 1500A 600 MM
A06B-0410-B934 MAGNET PLATE 1500A 960 MM
A06B-0410-B951 TBD
A06B-0411-B802 COIL SLIDER
A06B-0411-B811 COIL SLIDER 3000B/4
A06B-0411-B901#0001 SLIDER
A06B-0411-B901#0100 Coil Slider 3000B/2
A06B-0411-B911#0000 COIL SLIDER 3000B/2
A06B-0411-B911#0020 LINEAR MOTOR SERIES
A06B-0411-B911#0100 Coil Slider 3000B/2
A06B-0411-B911#0120 TBD
A06B-0412-B811 COIL SLIDER 6000B/4
A06B-0412-B811-R COIL SLIDER 6000B/4
A06B-0412-B901 COIL SLIDER 6000B/2
A06B-0412-B901#0000 TBD
A06B-0412-B901#0001 COIL SLIDER 6000B/2
A06B-0412-B901#0100 COIL SLIDER
A06B-0412-B901-R COIL SLIDER 6000B/2
A06B-0412-B911 COIL SLIDER 6000B/2
A06B-0412-B911#0020 LINEAR MOTOR SERIES
A06B-0412-B911#0120 TBD
A06B-0413-B811 COIL SLIDER 9000B/4
A06B-0413-B901 COIL SLIDER 9000B/2
A06B-0413-B901#7000 REPLACED by A06B-0413-B901
A06B-0413-B901-R COIL SLIDER 9000B/2
A06B-0413-B911 COIL SLIDER 9000B/2
A06B-0413-B921 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 240 MM
A06B-0413-B922 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 420 MM
A06B-0413-B923 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 600 MM
A06B-0413-B924 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 960 MM
A06B-0413-B930 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 60 MM
A06B-0413-B931 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 240 MM
A06B-0413-B932 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 420 MM
A06B-0413-B933 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 600 MM
A06B-0413-B934 MAGNET PLATE (9/6/3000B) 960 MM
A06B-0413-B941#0120 TBD
A06B-0413-B953 MAGNET PLATE FOR 4500S-7500S, 600 MM, WITH STAINLESS COVER
A06B-0413-B954 MAGNET PLATE FOR 4500S-7500S, 960 MM, WITH STAINLESS COVER
A06B-0414-B711#0020 LINEAR MOTOR SERIES
A06B-0414-B711#0120 LINEAR MOTOR SERIES
A06B-0414-B711#2120 TBD
A06B-0414-B712 COIL SLIDER 15000C/3 HV
A06B-0414-B712#0100 TBD
A06B-0414-B811 COIL SLIDER 15000C/3
A06B-0414-B901 COIL SLIDER 15000C/2
A06B-0414-B901#0000 COIL SLIDER 15000C/2
A06B-0414-B921 MAGNET PLATE 15000C 240 MM
A06B-0414-B922 MAGNET PLATE 15000C 420 MM
A06B-0414-B924 MAGNET PLATE 15000C 960 MM
A06B-0414-B952 MAGNET PLATE 9000S/2,11000S/2, 15000C/3HV WITH COVER, 420MM
A06B-0414-B953 MAGNET PLATE 9000S/2,11000S/2, 15000C/3HV WITH COVER, 600MM
A06B-0414-B954 MAGNET PLATE 9000S/2,11000S/2, 15000C/3HV WITH COVER, 960MM
A06B-0421-B801 COIL SLIDER 300D/4
A06B-0422-B801 COIL SLIDER 600D/4
A06B-0423-B801 COIL SLIDER 900D/4
A06B-0423-B931 MAGNET PLATE SINGLE TRACK 30 MM
A06B-0423-B933 MAGNET PLATE SINGLE TRACK 120L
A06B-0423-B938 MAGNET 900D/4
A06B-0430-B912#0100 Coil Slider 3300S/2
A06B-0431-B712#0000 COIL SLIDER 4500S/2HV
A06B-0431-B912#0000 COIL SLIDER 4500S/2
A06B-0431-B912#0100 TBD
A06B-0433-B712#0000 COIL SLIDER 7500S/2HV FOR 400V POWER SUPPLY SVM1-80HVi
A06B-0433-B712#0100 Coil Slider 7500S/2HV
A06B-0433-B912 REPLACED by A06B-0433-B912#0000
A06B-0433-B912#0000 COIL SLIDER 7500S/2
A06B-0435-B912#0000 COIL SLIDER 9000S/2
A06B-0436-B912#0000 COIL SLIDER 11000S/2
A06B-0436-B912#0100 Coil Slider 11000S/2
A06B-0440-B111#0000 MAGNET PLATE TYPE A1/LiS W/O PROTECTION COVER, 30MM
A06B-0440-B113#0000 MAGNET PLATE TYPE A1/LiS W/O PROTECTION COVER, 120MM
A06B-0440-B212#0000 MAGNET PLATE FOR B1
A06B-0440-B212#0001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER, 60MM
A06B-0440-B212#0002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS PROTECT.COV. PREPARATION, 60MM
A06B-0440-B212#1001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER 60mm
A06B-0440-B212#1002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 60mm
A06B-0440-B212/0000 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS W/O PROTECTION COVER, 60MM
A06B-0440-B214#0000 REPLACED by A06B-0440-B214#1001
A06B-0440-B214#0001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER, 240MM
A06B-0440-B214#0002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,240MM
A06B-0440-B214#1001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER 240mm
A06B-0440-B214#1002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 240mm
A06B-0440-B215#0000 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS W/O PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B215#0001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B215#0002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,420MM
A06B-0440-B215#1001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER 420mm
A06B-0440-B215#1002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 420mm
A06B-0440-B217#0000 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS W/O PROTECTION COVER, 600MM
A06B-0440-B217#0001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER, 600MM
A06B-0440-B217#1001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B217#1002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B218#0000 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS W/O PROTECTION COVER, 960MM
A06B-0440-B218#0001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS W/ITH PROTECTION COVER, 960MM
A06B-0440-B218#1001 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITH PROTECTION COVER 960mm
A06B-0440-B218#1002 MAGNET PLATE TYPE B1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 960mm
A06B-0440-B222#0000 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS W/O PROTECTION COVER, 60MM
A06B-0440-B222#0001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITH PROTECTION COVER, 60MM
A06B-0440-B222#0002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS PROTECT.COV. PREPARATION, 60MM
A06B-0440-B222#1001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITH PROTECTION COVER 60mm
A06B-0440-B222#1002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 60mm
A06B-0440-B224#0000 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS W/O PROTECTION COVER, 240MM
A06B-0440-B224#0001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITTH PROTECTION COVER, 240MM
A06B-0440-B224#0002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,240MM
A06B-0440-B224#1001 MAGNET PLATE TYPE LiS 4500B2/2 W/ PROTECT. COVER
A06B-0440-B224#1002 MAGNET PLATE TYPE LiS 4500B2/2 W/O PROTEC. COVER
A06B-0440-B225#0000 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS W/O PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B225#0001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITH PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B225#0002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,420MM
A06B-0440-B225#1001 MAGNET PLATE TYPE LiS 6000B2/2HV W/ PROT. COVER
A06B-0440-B225#1002 MAGNET PLATE TYPE LiS 6000B2/2HV W/O PROT. COVER
A06B-0440-B227#0000 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS W/O PROTECTION COVER, 600MM
A06B-0440-B227#0001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITH PROTECTION COVER, 600MM
A06B-0440-B227#0002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,600MM
A06B-0440-B227#1001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITH PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B227#1002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B228#0000 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS W/O PROTECTION COVER, 960MM
A06B-0440-B228#0001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITH PROTECTION COVER, 960MM
A06B-0440-B228#0002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,960MM
A06B-0440-B228#1001 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITH PROTECTION COVER 960mm
A06B-0440-B228#1002 MAGNET PLATE TYPE B2/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 960mm
A06B-0440-B312#0001 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis WITH PROTECTION COVER, 60MM
A06B-0440-B312#0002 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis PROTECT.COV. PREPARATION, 60MM
A06B-0440-B312#1002 MAGNET PLATE TYPE C1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 60mm
A06B-0440-B314#0001 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis WITH PROTECTION COVER, 240MM
A06B-0440-B314#0002 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis PROTECT.COV. PREPARATION,240MM
A06B-0440-B314#1001 MAGNET PLATE TYPE C1/LiS WITH PROTECTION COVER 240mm
A06B-0440-B314#1002 MAGNET PLATE TYPE C1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 240mm
A06B-0440-B315#0001 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis WITH PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B315#0002 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis PROTECT.COV. PREPARATION,420MM
A06B-0440-B315#1001 MAGNET PLATE TYPE C1/LiS WITH PROTECTION COVER 420mm
A06B-0440-B317#0001 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis WITH PROTECTION COVER, 600MM
A06B-0440-B317#0002 MAGNET PLATE TYPE C1/Lis PROTECT.COV. PREPARATION,600MM
A06B-0440-B317#1001 MAGNET PLATE TYPE C1/LiS WITH PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B317#1002 MAGNET PLATE TYPE C1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B318#1002 MAGNET PLATE TYPE C1/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 960mm
A06B-0440-B324#0001 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis WIIH PROTECTION COVER, 240MM
A06B-0440-B324#0002 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis PROTECT.COV. PREPARATION,240MM
A06B-0440-B324#1001 MAGNET PLATE TYPE C2/LiS WITH PROTECTION COVER 240mm
A06B-0440-B324#1002 MAGNET PLATE TYPE C2/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 240mm
A06B-0440-B325#0000 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis W/O PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B325#0001 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis WITH PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B325#0002 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis PROTECT.COV. PREPARATION,420MM
A06B-0440-B325#1001 MAGNET PLATE TYPE C2/LiS WITH PROTECTION COVER 420mm
A06B-0440-B325#1002 MAGNET PLATE TYPE C2/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 420mm
A06B-0440-B327#0001 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis WITH PROTECTION COVER, 600MM
A06B-0440-B327#0002 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis PROTECT.COV. PREPARATION,600MM
A06B-0440-B327#1001 MAGNET PLATE TYPE C2/LiS WITH PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B327#1002 MAGNET PLATE TYPE C2/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B327#2003 TBD
A06B-0440-B328#0000 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis W/O PROTECTION COVER, 960MM
A06B-0440-B328#0001 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis WITH PROTECTION COVER, 960MM
A06B-0440-B328#0002 MAGNET PLATE TYPE C2/Lis PROTECT.COV. PREPARATION,960MM
A06B-0440-B328#1001 MAGNET PLATE TYPE C2/LiS WITH PROTECTION COVER 960mm
A06B-0440-B328#2003 TBD
A06B-0440-B333#0001 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITH PROTECTION COVER, 120MM
A06B-0440-B333#0002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,120MM
A06B-0440-B333#1002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 120mm
A06B-0440-B334#0001 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITH PROTECTION COVER, 240MM
A06B-0440-B334#0002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,240MM
A06B-0440-B334#1002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 240mm
A06B-0440-B335#0001 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITH PROTECTION COVER, 420MM
A06B-0440-B335#0002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,420MM
A06B-0440-B335#1001 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITH PROTECTION COVER 420mm
A06B-0440-B335#1002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 420mm
A06B-0440-B337#0001 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITH PROTECTION COVER, 600MM
A06B-0440-B337#0002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS PROTECT.COV. PREPARATION,600MM
A06B-0440-B337#1001 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITH PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-B337#1002 MAGNET PLATE TYPE C3/LiS WITHOUT PROTECTION COVER 600mm
A06B-0440-K600#0001 100 PIECES SCREWS FOR PROTECTION COVER
A06B-0440-K624 PROTECTION COVER FOR B2-240MM
A06B-0440-K632 PROTECTION COVER B2 – 720 MM
A06B-0440-K639#0001 PROTECTION COVER B2 – 645 MM
A06B-0440-K692 PROTECTION COVER C3 – 720 MM (L10000C3 / is -L17000c3 / is)
A06B-0440-K710#0200 PROTECTION COVE FOR MAGNET PLA B1, 2 M, 1 PIECE, WIDTH 98 MM
A06B-0440-K720#0200 STAINLESS SHEET FOR MAGNET PLA PROTECTION B2/2mx1,WIDTH 98mm
A06B-0440-K720#0250 STAINLESS SHEET FOR MAGNET PLA PROTECTION B2/2.5mx1,WIDTH 98M
A06B-0440-K720#0300 STAINLESS SHEET FOR MAGNET PLA PROTECTION B2/3mx1,WIDTH 98MM
A06B-0440-K730#0200 PROTECTION COVER FOR MAGNET PL C1, 2 M, 1 PIECE, WIDTH 123 MM
A06B-0440-K740#0200 STAINLESS SHEET FOR MAGNET PLA PROTECTION C2/2mx1 , WIDTH 98m
A06B-0440-K750#0200 STAINLESS SHEET FOR MAGNET PROTECTION C3/2mx1 , WIDTH 98m
A06B-0440-K890#0001 COOLING PLATE FOR MAGNET PLATE XB1-MICRO
A06B-0440-K890#0002 COOLING PLATE FOR MAGNET PLATE YC1-MICRO
A06B-0440-K890#0003 COOLING PLATE FOR MAGNET PLATE ZB1-MICRO
A06B-0440-K890#0004 COOLING PLATE FOR MAGNET PLATE XC1-VISION
A06B-0440-K890#0005 COOLING PLATE FOR MAGNET PLATE YC1-VISION
A06B-0440-K890#0006 COOLING PLATE FOR MAGNET PLATE Z1C1-VISION
A06B-0440-K890#0007 COOLING PLATE FOR MAGNET PLATE Z2C1-VISION
A06B-0441-B200#0000 COIL SLIDER FOR LiS 300A1/4
A06B-0442-B200#0000 COIL SLIDER FOR LiS 600A1/4
A06B-0443-B200#0000 COIL SLIDER FOR LiS 900A1/4
A06B-0444-B210#0000 COIL SLIDER FOR LiS 1500B1/4
A06B-0444-B210#1000 COIL SLIDER FOR LiS 1500B1/4 IMPROVED MODEL
A06B-0444-B220#1001 LINEAR MOTOR LiS 1500B1/4
A06B-0444-K006#0001 PLUG FOR SIGNAL LINE
A06B-0444-K801#0009 COOLING PLATE FOR L1500is
A06B-0444-K802#0009 ALUMINUM COVER FOR L1500is
A06B-0445-B110#0000 COIL SLIDER FOR LiS 3000B2/2
A06B-0445-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 3000B2/2 IMPROVED MODEL
A06B-0445-B111#0000 COIL SLIDER FOR L3000B2/2is THROUGH HOLE FOR M6
A06B-0445-B111#0000-R COIL SLIDER FOR L3000B2/2is THROUGH HOLE FOR M6
A06B-0445-B210#0000 COIL SLIDER FOR LiS 3000B2/4
A06B-0446-B010#0000 COIL SLIDER FOR LiS 4500B2/2HV
A06B-0446-B010#0100 COIL SLIDER FOR L4500B2/2HVis ..
A06B-0446-B010#1000 COIL SLIDER FOR LiS 4500B2/2HV IMPROVED MODEL
A06B-0446-B020#1001 LINEAR MOTOR LiS 4500B2/2HV
A06B-0446-B110#0000 COIL SLIDER FOR LiS 4500B2/2
A06B-0446-B110#0100 COIL SLIDER FOR L4500B2/2is
A06B-0446-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 4500B2/2 IMPROVED MODEL
A06B-0446-B111#0000 LINEAR MOTOR L4500B2
A06B-0447-B010#0000 COIL SLIDER FOR LiS 6000B2/2HV
A06B-0447-B010#1000 COIL SLIDER FOR LiS 6000B2/2HV IMPROVED MODEL
A06B-0447-B020#1001 LINEAR MOTOR LiS 6000B2/2HV
A06B-0447-B110#0000 COIL SLIDER FOR LiS 6000B2/2
A06B-0447-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 6000B2/2 IMPROVED MODEL
A06B-0447-B210#0000 COIL SLIDER FOR LiS 6000B2/4
A06B-0447-B210#1000 COIL SLIDER FOR LiS 6000B2/4 IMPROVED MODEL
A06B-0448-B010#0000 COIL SLIDER FOR LiS 7500B2/2HV
A06B-0448-B010#1000 COIL SLIDER FOR LiS 7500B2/2HV IMPROVED MODEL
A06B-0448-B110#0000 COIL SLIDER FOR LiS 7500B2/2
A06B-0448-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 7500B2/2 IMPROVED MODEL
A06B-0449-B110#0000 COIL SLIDER FOR LiS 9000B2/2
A06B-0449-B110#0000-R COIL SLIDER FOR L9000B2/2is
A06B-0449-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 9000B2/2 IMPROVED MODEL
A06B-0449-B120#1001 LINEAR MOTOR LiS 9000B2/2
A06B-0449-B210#0000 COIL SLIDER FOR LiS 9000B2/4
A06B-0451-B110#0000 LINEAR MOTOR LiS 3300C1/2
A06B-0451-B110#0100 Coil Slider L3300C1/2is
A06B-0451-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 3300C1/2 IMPROVED MODEL
A06B-0451-B120#1001 LINEAR MOTOR LiS 3300C1/2
A06B-0451-K801#0009 COOLING PLATE FOR L3300is
A06B-0451-K802#0009 ALUMINUM COVER FOR L3300is
A06B-0454-B010#0000 LINEAR MOTOR LiS 9000C2/2HV
A06B-0454-B110#0000 LINEAR MOTOR LiS 9000C2/2
A06B-0454-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 9000C2/2 IMPROVED MODEL
A06B-0455-B010#0000 LINEAR MOTOR LiS 11000C2/2HV
A06B-0455-B010#1000 COIL SLIDER FOR LiS11000C2/2HV IMPROVED MODEL
A06B-0455-B020#1001 LINEAR MOTOR LiS 11000C2/2HV
A06B-0455-B110#0000 LINEAR MOTOR LiS 11000C2/2
A06B-0455-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 11000C2/2 IMPROVED MODEL
A06B-0456-B010#0000 LINEAR MOTOR LiS 15000C2/3HV
A06B-0456-B010#1000 COIL SLIDER FOR LiS15000C2/3HV IMPROVED MODEL
A06B-0456-B020#1001 LINEAR MOTOR LiS 15000C2/3HV
A06B-0456-B110#0000 LINEAR MOTOR LiS 15000C2/2
A06B-0457-B020#1001 LINEAR MOTOR LiS 10000C3/2HV
A06B-0457-B110#0000 LINEAR MOTOR LiS 10000C3/2
A06B-0457-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 10000C3/2 IMPROVED MODEL
A06B-0459-B010#0000 LINEAR MOTOR LiS 17000C3/2HV
A06B-0459-B010#1000 COIL SLIDER FOR LiS17000C3/2HV IMPROVED MODEL
A06B-0459-B110#0000 LINEAR MOTOR LiS 17000C3/2
A06B-0459-B110#1000 COIL SLIDER FOR LiS 17000C3/2 IMPROVED MODEL
A06B-0482-B100 BUILT-IN SV DiS 22/600 POWER LEAD AXIAL
A06B-0482-B124 BUILT-IN SV DiS 22/1500
A06B-0483-B200 BUILT-IN SV DiS 85/400 POWER LEAD AXIAL
A06B-0483-B202 BUILT-IN SV DiS 85/400 POWER LEAD RADIAL
A06B-0483-B224 BUILT-IN SV DiS 85/1000
A06B-0484-B100 BUILT-IN SV DiS 110/300 POWER LEAD AXIAL
A06B-0484-B102 BUILT-IN SV DiS 110/300 POWER LEAD RADIAL
A06B-0484-B300 BUILT-IN SV DiS 260/300 POWER LEAD AXIAL
A06B-0484-B302 BUILT-IN SV DiS 260/300 POWER LEAD RADIAL
A06B-0484-B310 BUILT-IN SV DiS 260/600 POWER LEAD AXIAL
A06B-0484-B400 BUILT-IN SV DiS 370/300 POWER LEAD AXIAL
A06B-0484-B402 BUILT-IN SV DiS 370/300 POWER LEAD RADIAL
A06B-0485-B400 BUILT-IN SV DiS 800/250
A06B-0485-B402 BUILT-IN SV DiS 800/250
A06B-0485-B494 TBD
A06B-0485-B500 BUILT-IN SV DiS 1200/250 POWER LEAD AXIAL
A06B-0486-B300 BUILT-IN SV DiS 1500/200 POWER LEAD AXIAL
A06B-0486-B302 BUILT-IN SV DiS 1500/200 POWER LEAD RADIAL
A06B-0487-B300 BUILT-IN SV DiS 2100/150 POWER LEAD AXIAL
A06B-0487-B302 BUILT-IN SV DiS 2100/150 POWER LEAD RADIAL
A06B-0487-B400 BUILT-IN SV DiS 3000/150 POWER LEAD AXIAL
A06B-0501-B001#0008 REPLACED by A06B-0501-B004#7008
A06B-0501-B001#0008-R AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B001#7000 REPLACED by A06B-0501-B004
A06B-0501-B001-R AC MOTOR 10 (2000) GEF
A06B-0501-B002#7000 REPLACED by A06B-0501-B005
A06B-0501-B002/7000-R AC SERVO 10 2500PPR
A06B-0501-B003#7000 REPLACED by A06B-0501-B006
A06B-0501-B003/7000-R AC SERVO 10 3000PPR
A06B-0501-B003-R AC FANUC SERVO MOTOR 10 L
A06B-0501-B004 AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B004#0008-R AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B004#7008 AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B004#7073 AC MOTOR 10
A06B-0501-B004-R AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B005 AC MOTOR 10 (2500) GEF
A06B-0501-B005#7008 AC MOTOR 10 (2500) GEF
A06B-0501-B005-R AC MOTOR 10 (2500) GEF
A06B-0501-B006 AC SERVO 10 3000PPR
A06B-0501-B006#0073 AC MOTOR 10
A06B-0501-B006#0073-R AC MOTOR 10
A06B-0501-B006-R AC SERVO 10 3000PPR
A06B-0501-B032 AC FANUC SERVO MOTOR 10S ABS
A06B-0501-B041 AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B061 AC SERVO 10 HR
A06B-0501-B072 AC MOTOR 10S
A06B-0501-B201#0073-R AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B201#7000 REPLACED by A06B-0501-B204
A06B-0501-B201#7073 AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B202#7000 AC SERVO 10B 2500PPR
A06B-0501-B202-R AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B203-R AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B204 AC MOTOR 10B (2000)
A06B-0501-B204#7073 AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B205 AC SERVO 10B 2500PPR
A06B-0501-B205-R AC SERVO 10B 2500PPR
A06B-0501-B206 AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B206#0073-R AC MOTOR 10B
A06B-0501-B206#7073 AC MOTOR 10B
A06B-0501-B231 REPLACED by A06B-0501-B241
A06B-0501-B232 REPLACED by A06B-0501-B242
A06B-0501-B233 REPLACED by A06B-0501-B243
A06B-0501-B241 AC MOTOR 10B 2000PPR,ABS
A06B-0501-B242 AC MOTOR
A06B-0501-B243 AC MOTOR 10B 3000PPR,ABS
A06B-0501-B501 REPLACED by A06B-0501-B504
A06B-0501-B504 AC SERVO 10
A06B-0501-B504#7073 AC FANUC SERVO MOTOR
A06B-0501-B506 AC MOTOR 10
A06B-0501-B506-R AC MOTOR 10
A06B-0501-B531#7000 REPLACED by A06B-0501-B541
A06B-0501-B541 AC FANUC SERVO MOTOR 10
A06B-0501-B751 AC MOTOR 10
A06B-0501-B754-R AC MOTOR 10
A06B-0501-B755 AC MOTOR 10
A06B-0502-B001#7000 REPLACED by A06B-0502-B004
A06B-0502-B001#7008 REPLACED by A06B-0502-B004#0008
A06B-0502-B001-R AC MOTOR 20 2000PPR
A06B-0502-B002#0008 REPLACED by A06B-0502-B005#7008
A06B-0502-B002#0008-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S L
A06B-0502-B002#0072 AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B002#7075 AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B002/7000 REPLACED by A06B-0502-B005
A06B-0502-B002/7000-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B002-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B003#7051 AC SERVO 20S 3000PPR
A06B-0502-B003-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B004 AC MOTOR 20S 2000PPR
A06B-0502-B004#0008 AC MOTOR 20S 2000PPR
A06B-0502-B004-R AC MOTOR 20S 2000PPR
A06B-0502-B005 AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B005#0008-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B005#0075-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B005#7008 AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B005#7075 AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B005-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B006 AC MOTOR 20 3000PPR
A06B-0502-B006#0073-R AC MOTOR 20 3000PPR
A06B-0502-B006#7008 AC MOTOR 20 3000PPR
A06B-0502-B006#7073 AC MOTOR 20 3000PPR
A06B-0502-B006-R AC MOTOR 20 3000PPR
A06B-0502-B010 AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B010#0008-R AC SERVO 20S (10000) INC
A06B-0502-B010#7008 AC SERVO 20S (10000) INC
A06B-0502-B010-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S
A06B-0502-B031 REPLACED by A06B-0502-B041
A06B-0502-B031#0008 REPLACED by A06B-0502-B041#0008
A06B-0502-B032-R AC FANUC SERVO MOTOR 20S LABS
A06B-0502-B033 FANUC SERVO MOTOR MOD. 20
A06B-0502-B041 AC MOTOR 20S 2000PPR,ABS
A06B-0502-B041#0008 AC MOTOR 20S 2000PPR,ABS
A06B-0502-B042 AC MOTOR 20S (2500 ABS) GEF
A06B-0502-B042#7008 AC MOTOR 20S (2500 ABS) GEF
A06B-0502-B043 AC MOTOR 20S 3000PPR,ABS
A06B-0502-B044 AC MOTOR 20S 2000PPR,ABS
A06B-0502-B045 AC MOTOR 20S (2500 ABS) GEF
A06B-0502-B046 AC MOTOR 20S 3000PPR,ABS
A06B-0502-B062 AC MOTOR 20S 12500PPR
A06B-0502-B062#0008 AC MOTOR 20S 12500PPR,KEY
A06B-0502-B063 AC MOTOR 20S 15000PPR
A06B-0502-B064 AC MOTOR 20S 20000PPR
A06B-0502-B065 AC MOTOR 20S 25000PPR
A06B-0502-B065#7008 AC MOTOR 20S 25000PPR,KEY
A06B-0502-B066 AC MOTOR 20S 20000PPR
A06B-0502-B067#7000 AC MOTOR 20S(25000P)
A06B-0502-B067-R AC MOTOR 20S(25000P)
A06B-0502-B068 AC MOTOR 20S 30000PPR
A06B-0502-B068#7008 AC MOTOR 20S 30000PPR,KEY
A06B-0502-B069#7000 REPLACED by A06B-0502-B072
A06B-0502-B069-R AC SERVO 20S SER PULS A
A06B-0502-B072 AC MOTOR 20S
A06B-0502-B072#0008 AC SERVO 20S SER PULS A
A06B-0502-B072#7076 AC MOTOR 20S/2000 SER.A IP67
A06B-0502-B072-R AC MOTOR 20S
A06B-0502-B074 AC MOTOR 20S
A06B-0502-B074#0008-R AC SERVO 20S SER. PUL. C
A06B-0502-B074#7008 AC SERVO 20S SER. PUL. C
A06B-0502-B074#7051 AC SERVO 20S SER. PUL. C
A06B-0502-B074#7075 AC SERVO 20S SER. PUL. C IP67
A06B-0502-B074-R AC MOTOR 20S
A06B-0502-B081 AC MOTOR 20S 10000PPR
A06B-0502-B201#7000 REPLACED by A06B-0502-B204
A06B-0502-B201#7008 REPLACED by A06B-0502-B204#7008
A06B-0502-B201#7075 REPLACED by A06B-0502-B204#7075
A06B-0502-B202#7000 REPLACED by A06B-0502-B205
A06B-0502-B202#7008 REPLACED by A06B-0502-B205#7008
A06B-0502-B202/7000-R AC MOTOR 20B
A06B-0502-B202-R AC FANUC SERVO MOTOR 20 SB
A06B-0502-B203-R AC FANUC SERVO MOTOR 20 SB
A06B-0502-B204 AC FANUC SERVO MOTOR 20 SB
A06B-0502-B204#7008 AC MOTOR 20B (2000) GEF
A06B-0502-B204#7075 AC FANUC SERVO MOTOR 20SB
A06B-0502-B204-R AC FANUC SERVO MOTOR 20 SB
A06B-0502-B205 AC MOTOR 20B
A06B-0502-B205#0008-R AC FANUC SERVO MOTOR 20 SB
A06B-0502-B205#7008 AC FANUC SERVO MOTOR 20 SB
A06B-0502-B205-R AC MOTOR 20B
A06B-0502-B206 AC MOTOR 20B (3000) GEF
A06B-0502-B210 AC SERVO 20B (10000) INC
A06B-0502-B210#7008 AC SERVO 20B (10000) INC
A06B-0502-B232#7008 REPLACED by A06B-0502-B242#7008
A06B-0502-B241 AC MOTOR 20B 2000PPR,ABS
A06B-0502-B241#0008 AC MOTOR 20B 2000PPR,ABS
A06B-0502-B242 AC MOTOR 20B (2500 ABS) GEF
A06B-0502-B242#7008 AC MOTOR 20B (2500 ABS) GEF
A06B-0502-B243 AC MOTOR 20B 3000PPR,ABS
A06B-0502-B243#7008 AC MOTOR 20B 3000PPR,ABS
A06B-0502-B254 AC MOTOR 20SB,ABS
A06B-0502-B254-R AC MOTOR 20SB,ABS
A06B-0502-B262 AC MOTOR 20SB 12500PPR
A06B-0502-B263 AC MOTOR 20SB 15000PPR
A06B-0502-B264 AC MOTOR 20SB 20000PPR
A06B-0502-B265 AC MOTOR 20SB 25000PPR
A06B-0502-B266 AC MOTOR 20SB 20000PPR
A06B-0502-B267#7000 AC MOTOR 20SB(25000P)
A06B-0502-B267/7000-R AC MOTOR 20SB(25000P)
A06B-0502-B267-R AC FANUC SERVO MOTOR 20 SB HR
A06B-0502-B268 AC MOTOR 20SB 30000PPR
A06B-0502-B268#7008 AC MOTOR 20SB 30000PPR,KEY
A06B-0502-B272 AC MOTOR 20SB SER. PUL. A
A06B-0502-B272#0008 AC SERVO 20SB SER PULS A
A06B-0502-B272#0008-R AC SERVO 20SB SER PULS A
A06B-0502-B272#C076 AC MOTOR 20SB SER. PUL. A
A06B-0502-B272#C076-R AC MOTOR 20SB SER. PUL. A

 

Tudongvina.com cung cấp tất cả các loại Motor trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo loại FANUC AC MOTOR A06B-0395-B288 bạn đang cần.

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong Công Nghiệp:

  • Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
  • Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
  • Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…
  • Mua càng nhiều giá càng rẻ!
  • Hàng hóa có xuất hóa đơn VAT và phiếu bảo hành đầy đủ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FANUC AC MOTOR A06B-0395-B288”

Chuyển khoản tới chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuyến tại:
1. Ví điện tử Momo : 0358 565 504
2. Ngân hàng quân đội MBbank : 979 013579 8888
3. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank 1012 414 927
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
.......Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa về mọi mặt để có thể phục vụ Quý khách hàng tốt hơn nữa.

=> Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong ngành Công Nghiệp:
* Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
* Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
* Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…
* Mua càng nhiều giá càng rẻ!
* Hàng hóa có xuất hóa đơn VAT và chế độ bảo hành đầy đủ.

® Sản phẩm của chúng tôi mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ NSX tại nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, EU,… có đầy đủ CO, CQ, chứng từ hải quan.
© Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ nhiệt tình từ Quý khách hàng!