Air solenoid valve VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S

 

  • Tudongvina.com cung cấp tất cả các Model Air solenoid valve trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá chi tiết mặt hàng bạn đang cần.
  • Có xuất hóa đơn và chế độ bảo hành đầy đủ dành cho Quý khách hàng.
  • Sản phẩm của chúng tôi mua càng nhiều giá càng RẺ!

Thông tin chi tiết

Air solenoid valve VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S

Mô tả sản phẩm:

5/2 điện từ kích hoạt bằng điện.
– Van: 5 cổng 2 vị trí
– Loại: Dòng VUVG
– Mã mặt hàng #8042539
2 x M5 ren (cổng 1; 2; 3; 4; 5)
– Kết nối điện cắm qua màn
– Thiết lập lại lò xo cơ học.
– Chiều rộng van: 10mm
– Lưu lượng: cho195L / phút (LPM)
– Cấp bảo vệ: IP40 / IP60
– Vật liệu: Vỏ hộp kim nhôm rèn / Con dấu NBR / HNBR

Một số Model sản phẩm khác

566437 VUVG­L10A­M52­RT­M3­1P3 566550 VABM­L1­10AW­M7­6 8004896 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1T1L
574345 VUVG­L10A­M52­MT­M3­1P3 566551 VABM­L1­10AW­M7­7 8004885 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1T1L
566443 VUVG­L10A­M52­RZT­M3­1P3 566552 VABM­L1­10AW­M7­8 8004886 VUVG-B18-T32U-AZT-F-1T1L
574346 VUVG­L10A­M52­MZT­M3­1P3 566553 VABM­L1­10AW­M7­9 8004887 VUVG-B18-T32H-AZT-F-1T1L
566438 VUVG-L10A-B52-T-M3-1P3 566554 VABM­L1­10AW­M7­10  8004888 VUVG-B18-T32C-MZT-F-1T1L
566444 VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P3 566555 VABM­L1­10AW­M7­12 8004889 VUVG-B18-T32U-MZT-F-1T1L
566439 VUVG-L10A-P53C-T-M3-1P3 566556 VABM­L1­10AW­M7­14 8004890 VUVG-B18-T32H-MZT-F-1T1L
566440 VUVG-L10A-P53E-T-M3-1P3 566557 VABM­L1­10AW­M7­16 8004891 VUVG-B18-M52-RZT-F-1T1L
566441 VUVG-L10A-P53U-T-M3-1P3 569986 VABB-L1-10A 8004892 VUVG-B18-M52-MZT-F-1T1L
566445 VUVG-L10A-P53C-ZT-M3-1P3 570872 VABD-4.2-B 8004893 VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L
566446 VUVG-L10A-P53E-ZT-M3-1P3 569990 VABF­L1­10A­P3A4­M5 8004894 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L
566447 VUVG-L10A-P53U-ZT-M3-1P3 566671 VABD-L1-10AB-S-M3  8004895 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1T1L
566522 VABM­L1­10AS­M5­2  8042558 VUVG-BK10-T32C-AT-F-1R8L-S 573423 VABM­L1­10G­G18­4­GR
566523 VABM­L1­10AS­M5­3  8042559 VUVG-BK10-M52-AT-F-1R8L-S 573424 VABM­L1­10G­G18­5­GR
566524 VABM­L1­10AS­M5­4  8042560 VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S 573425 VABM­L1­10G­G18­6­GR
566525 VABM­L1­10AS­M5­5  8042554 VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S 573426 VABM­L1­10G­G18­7­GR
566526 VABM­L1­10AS­M5­6  8042555 VUVG-BK10-M52-AT-F-1H2L-S 573427 VABM­L1­10G­G18­8­GR
566527 VABM­L1­10AS­M5­7  8042556 VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S 573428 VABM­L1­10G­G18­9­GR
566528 VABM­L1­10AS­M5­8 566487 VUVG­B10­T32C­AZT­F­1P3 573429 VABM­L1­10G­G18­10­GR
566529 VABM­L1­10AS­M5­9 566488 VUVG­B10­T32U­AZT­F­1P3 573430 VABM­L1­10G­G18­12­GR
566530 VABM­L1­10AS­M5­10 566489 VUVG­B10­T32H­AZT­F­1P3 573431 VABM­L1­10G­G18­16­GR
566531 VABM­L1­10AS­M5­12 574364 VUVG­B10­T32C­MZT­F­1P3 573432 VABM­L1­10G­G18­20­GR
566532 VABM­L1­10AS­M5­14 574365 VUVG­B10­T32U­MZT­F­1P3 573433 VABM­L1­10G­G18­24­GR
569986 VABB-L1-10A 574366 VUVG­B10­T32H­MZT­F­1P3 573927 VABM­L1­10G­G18­16­M­GR
570872 VABD-4.2-B 566490 VUVG­B10­M52­RZT­F­1P3 573928 VABM­L1­10G­G18­20­M­GR
569990 VABF­L1­10A­P3A4­M5 574367 VUVG­B10­M52­MZT­F­1P3 573929 VABM­L1­10G­G18­24­M­GR

566670 VABD-L1-10AX-S-M3

566491 VUVG­B10­B52­ZT­F­1P3
8042542 VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S 566492 VUVG­B10­P53C­ZT­F­1P3 573489 VABM­L1­14G­G14­4­GR
8042543 VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S 566493 VUVG­B10­P53E­ZT­F­1P3 573490 VABM­L1­14G­G14­5­GR
8042544 VUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S 566494 VUVG­B10­P53U­ZT­F­1P3 573491 VABM­L1­14G­G14­6­GR
8042538 VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S 574234 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1R8L 573492 VABM­L1­14G­G14­7­GR
8042539 VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S 574235 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1R8L 573493 VABM­L1­14G­G14­8­GR
8042540 VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S 574236 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1R8L 573494 VABM­L1­14G­G14­9­GR
8042550 VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S 8031492 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L 573495 VABM­L1­14G­G14­10­GR
8042551 VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S 8031493 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L 573496 VABM­L1­14G­G14­12­GR
8042552 VUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S 8031494 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1R8L 573497 VABM­L1­14G­G14­16­GR
8042546 VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S 574237 VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L 573498 VABM­L1­14G­G14­20­GR
8042547 VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S 578157 VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L 573499 VABM­L1­14G­G14­24­GR
8042548 VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-S 574238 VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L 573933 VABM­L1­14G­G14­16­M­GR
 577347 VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L 574239 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1R8L 573934 VABM­L1­14G­G14­20­M­GR
 572634 VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L 574241 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L 573935 VABM­L1­14G­G14­24­M­GR
 576664 VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L 574240 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1R8L 8004899 VABM-L1-18G-G38-4-G
 577346 VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L  566582 VABM­L1­10W­G18­2 8004900 VABM-L1-18G-G38-5-G
566454 VUVG­L10­T32C­AT­M5­1P3  566583 VABM­L1­10W­G18­3 8004901 VABM-L1-18G-G38-6-G
566455 VUVG­L10­T32U­AT­M5­1P3  566584 VABM­L1­10W­G18­4 8004902 VABM-L1-18G-G38-7-G
566456 VUVG­L10­T32H­AT­M5­1P3 566585 VABM­L1­10W­G18­5 8004903 VABM-L1-18G-G38-8-G
574348 VUVG­L10­T32C­MT­M5­1P3  566586 VABM­L1­10W­G18­6 8004904 VABM-L1-18G-G38-9-G

574349 VUVG­L10­T32U­MT­M5­1P3

566587 VABM­L1­10W­G18­7 8004905 VABM-L1-18G-G38-10-G
574350 VUVG­L10­T32H­MT­M5­1P3  566588 VABM­L1­10W­G18­8 8004906 VABM-L1-18G-G38-12-G
566463 VUVG­L10­T32C­AZT­M5­1P3 566589 VABM­L1­10W­G18­9 8004907 VABM-L1-18G-G38-16-G
566464 VUVG­L10­T32U­AZT­M5­1P3  566590 VABM­L1­10W­G18­10 8004908 VABM-L1-18G-G38-20-G
566465 VUVG­L10­T32H­AZT­M5­1P3 566591 VABM­L1­10W­G18­12 8004909 VABM-L1-18G-G38-24-G
574352 VUVG­L10­T32C­MZT­M5­1P3 566592 VABM­L1­10W­G18­14 8004910 VABM-L1-18G-G38-16-M-G
574353 VUVG­L10­T32U­MZT­M5­1P3 566593 VABM­L1­10W­G18­16 8004911 VABM-L1-18G-G38-20-M-G
574354 VUVG­L10­T32H­MZT­M5­1P3  566606 VABM­L1­10HW­G18­2 8004912 VABM-L1-18G-G38-24-M-G
566457 VUVG­L10­M52­RT­M5­1P3  566607 VABM­L1­10HW­G18­3 573434 VABM­L1­10HW­G18­4­GR
574351 VUVG­L10­M52­MT­M5­1P3  566608 VABM­L1­10HW­G18­4 573435 VABM­L1­10HW­G18­5­GR
566466 VUVG­L10­M52­RZT­M5­1P3 566609 VABM­L1­10HW­G18­5 573436 VABM­L1­10HW­G18­6­GR
574355 VUVG­L10­M52­MZT­M5­1P3  566610 VABM­L1­10HW­G18­6 573437 VABM­L1­10HW­G18­7­GR
566458 VUVG­L10­B52­T­M5­1P3 566611 VABM­L1­10HW­G18­7 573438 VABM­L1­10HW­G18­8­GR
566467 VUVG­L10­B52­ZT­M5­1P3  566612 VABM­L1­10HW­G18­8 573439 VABM­L1­10HW­G18­9­GR
566459 VUVG­L10­P53C­T­M5­1P3 566613 VABM­L1­10HW­G18­9 573440 VABM­L1­10HW­G18­10­GR
566460 VUVG­L10­P53E­T­M5­1P3  566614 VABM­L1­10HW­G18­10 573441 VABM­L1­10HW­G18­12­GR
566461 VUVG­L10­P53U­T­M5­1P3 566615 VABM­L1­10HW­G18­12 573442 VABM­L1­10HW­G18­16­GR
566468 VUVG­L10­P53C­ZT­M5­1P3 566616 VABM­L1­10HW­G18­14 573443 VABM­L1­10HW­G18­20­GR
566469 VUVG­L10­P53E­ZT­M5­1P3 566617 VABM­L1­10HW­G18­16 573444 VABM­L1­10HW­G18­24­GR
566470 VUVG­L10­P53U­ZT­M5­1P3  566495 VABB-L1-10-W 573930 VABM­L1­10HW­G18­16­M­GR
8031466 VUVG-L10-T32U-AT-M5-1R8L 569994 VABD-6-B 573931 VABM­L1­10HW­G18­20­M­GR
8031467 VUVG-L10-T32H-AT-M5-1R8L 569991 VABF-L1-10-P3A4-M5 573932 VABM­L1­10HW­G18­24­M­GR
8031468 VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L 569992 VABF-L1-10-P3A4-M7 573500 VABM­L1­14W­G14­4­GR
8031469 VUVG-L10-T32U-MT-M5-1R8L 566674 VABD-L1-10B-S-M7 573501 VABM­L1­14W­G14­5­GR
8031470 VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L  8042574 VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S 573502 VABM­L1­14W­G14­6­GR
8031472 VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L  8042575 VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S 573503 VABM­L1­14W­G14­7­GR
8031475 VUVG-L10-P53E-T-M5-1R8L  8042576 VUVG-BK14-B52-T-F-1R8L-S 573504 VABM­L1­14W­G14­8­GR
8031476 VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L  8042570 VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S 573505 VABM­L1­14W­G14­9­GR
577316 VUVG-L10-M52-RT-M5-1H2L-W1  8042571 VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S 573506 VABM­L1­14W­G14­10­GR
578162 VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1  8042572 VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S 573507 VABM­L1­14W­G14­12­GR
577317 VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1 566513 VUVG­B14­T32C­AZT­F­1P3 573508 VABM­L1­14W­G14­16­GR
577324 VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2L-W1 566514 VUVG­B14­T32U­AZT­F­1P3 573509 VABM­L1­14W­G14­20­GR
 574218 VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L 566515 VUVG­B14­T32H­AZT­F­1P3 573510 VABM­L1­14W­G14­24­GR
 574221 VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L 574376 VUVG­B14­T32C­MZT­F­1P3 573936 VABM­L1­14W­G14­16­M­GR
 574222 VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L 574377 VUVG­B14­T32U­MZT­F­1P3 573937 VABM­L1­14W­G14­20­M­GR
 574223 VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L 574378 VUVG­B14­T32H­MZT­F­1P3 573938 VABM­L1­14W­G14­24­M­GR
566471 VUVG­L10­T32C­AT­M7­1P3 566516 VUVG­B14­M52­AZT­F­1P3

566472 VUVG­L10­T32U­AT­M7­1P3

574379 VUVG­B14­M52­MZT­F­1P3 8004913 VABM-L1-18W-G38-4-G
566473 VUVG­L10­T32H­AT­M7­1P3 566517 VUVG­B14­B52­ZT­F­1P3 8004914 VABM-L1-18W-G38-5-G
574356 VUVG­L10­T32C­MT­M7­1P3 566518 VUVG­B14­P53C­ZT­F­1P3 8004915 VABM-L1-18W-G38-6-G
574357 VUVG­L10­T32U­MT­M7­1P3 566519 VUVG­B14­P53E­ZT­F­1P3 8004916 VABM-L1-18W-G38-7-G
574358 VUVG­L10­T32H­MT­M7­1P3 566520 VUVG­B14­P53U­ZT­F­1P3 8004917 VABM-L1-18W-G38-8-G
566479 VUVG­L10­T32C­AZT­M7­1P3 574242 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L 8004918 VABM-L1-18W-G38-9-G
566480 VUVG­L10­T32U­AZT­M7­1P3 574243 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1R8L 8004919 VABM-L1-18W-G38-10-G
566481 VUVG­L10­T32H­AZT­M7­1P3 574244 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1R8L 8004920 VABM-L1-18W-G38-12-G
574360 VUVG­L10­T32C­MZT­M7­1P3 578248 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1R8L 8004921 VABM-L1-18W-G38-16-G
574361 VUVG­L10­T32U­MZT­M7­1P3 8031517 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L 8004922 VABM-L1-18W-G38-20-G
574362 VUVG­L10­T32H­MZT­M7­1P3 8031518 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1R8L 8004923 VABM-L1-18W-G38-24-G
574359 VUVG­L10­M52­MT­M7­1P3 574245 VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L 8004924 VABM-L1-18W-G38-16-M-G
566474 VUVG­L10­M52­RT­M7­1P3 578158 VUVG-B14-M52-MZT-F-1R8L 8004925 VABM-L1-18W-G38-20-M-G
574363 VUVG­L10­M52­MZT­M7­1P3 574246 VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L 8004926 VABM-L1-18W-G38-24-M-G
566482 VUVG­L10­M52­RZT­M7­1P3 574247 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1R8L 8058335 VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR
566475 VUVG­L10­B52­T­M7­1P3 574249 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L 8058336 VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR
566483 VUVG­L10­B52­ZT­M7­1P3 574248 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1R8L 8058338 VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR
566476 VUVG­L10­P53C­T­M7­1P3  566642 VABM­L1­14W­G14­2 8058339 VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR
566477 VUVG­L10­P53E­T­M7­1P3  566643 VABM­L1­14W­G14­3 8058340 VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR
566478 VUVG­L10­P53U­T­M7­1P3  566644 VABM­L1­14W­G14­4 8058341 VABM-L1-10HWS2-G18-24-GR
566484 VUVG­L10­P53C­ZT­M7­1P3 566645 VABM­L1­14W­G14­5
566485 VUVG­L10­P53E­ZT­M7­1P3  566646 VABM­L1­14W­G14­6 8058342 VABM-L1-14HWS1-G14-4-GR
566486 VUVG­L10­P53U­ZT­M7­1P3 566647 VABM­L1­14W­G14­7 8058343 VABM-L1-14HWS1-G14-8-GR
574219 VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L  566648 VABM­L1­14W­G14­8 8058344 VABM-L1-14HWS2-G14-8-GR
574220 VUVG-L10-T32H-AT-M7-1R8L 566649 VABM­L1­14W­G14­9 8058345 VABM-L1-14HWS2-G14-12-GR
8031480 VUVG-L10-T32C-MT-M7-1R8L  566650 VABM­L1­14W­G14­10 8058346 VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR
8031481 VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L 566651 VABM­L1­14W­G14­12 8058347 VABM-L1-14HWS2-G14-24-GR
8031482 VUVG-L10-T32H-MT-M7-1R8L 566652 VABM­L1­14W­G14­14 573384 VAEM-L1-S-8-PT
8031485 VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L 566653 VABM­L1­14W­G14­16 573939 VAEM-L1-S-16-PT
574225 VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L 574443 VUVG­B18­T32C­AZT­F­1P3 573940 VAEM-L1-S-24-PT
574224 VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L 574444 VUVG­B18­T32U­AZT­F­1P3 574207 VAEM-L1-S-8-PTL
578163 VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1 574445 VUVG­B18­T32H­AZT­F­1P3 574208 VAEM-L1-S-16-PTL
577332 VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1 574446 VUVG­B18­T32C­MZT­F­1P3 574209 VAEM-L1-S-24-PTL
577333 VUVG-L10-M52-RT-M7-1H2L-W1 574447 VUVG­B18­T32U­MZT­F­1P3 171175 FB-TA-M12-5POL
566558 VABM­L1­10S­G18­2 574448 VUVG­B18­T32H­MZT­F­1P3 175487 SEA-M12-5GS-PG7
566559 VABM­L1­10S­G18­3 565306 ASLR-C-E4
566560 VABM­L1­10S­G18­4 574449 VUVG­B18­M52­RZT­F­1P3 570042 CAPC-F1-E-M12
566561 VABM­L1­10S­G18­5 574450 VUVG­B18­M52­MZT­F­1P3 570043 CAFM-F1-H
566562 VABM­L1­10S­G18­6 574451 VUVG­B18­B52­ZT­F­1P3 570038 CTEU­CO
566563 VABM­L1­10S­G18­7 574452 VUVG­B18­P53C­ZT­F­1P3 1544198 CTEU-CC
566564 VABM­L1­10S­G18­8 574453 VUVG­B18­P53E­ZT­F­1P3 570040 CTEU-PB
566565 VABM­L1­10S­G18­9 574454 VUVG­B18­P53U­ZT­F­1P3 570039 CTEU-DN
566566 VABM­L1­10S­G18­10 8031537 VUVG-B18-T32C-AZT-F-1R8L 572556 CTEU-EC
566567 VABM­L1­10S­G18­12 8031538 VUVG-B18-T32U-AZT-F-1R8L 532219 FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B
566568 VABM­L1­10S­G18­14 8031539 VUVG-B18-T32H-AZT-F-1R8L 532220 FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B
566569 VABM­L1­10S­G18­16 8031540 VUVG-B18-T32C-MZT-F-1R8L 532216 FBS-SUB-9-GS-DP-B

 566462 VABB-L1-10-S

8031541 VUVG-B18-T32U-MZT-F-1R8L 533783 FBS-SUB-9-WS-CO-K
569995 VABD-8-B 8031542 VUVG-B18-T32H-MZT-F-1R8L 533780 FBS-SUB-9-WS-PB-K
569991 VABF-L1-10-P3A4-M5 8031543 VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L 525632 FBA-2-M12-5POL
569992 VABF-L1-10-P3A4-M7 8031544 VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L 533118 FBA-2-M12-5POL-RK
8043718 VABD-L1-10XK-S-M5-S 8031545 VUVG-B18-B52-ZT-F-1R8L 525634 FBA-1-SL-5POL
8043719 VABD-L1-10XK-S-M7-S 8031546 VUVG-B18-P53C-ZT-F-1R8L 525635 FBSD-KL-2x5POL
566672 VABD-L1-10X-S-M5 8031547 VUVG-B18-P53E-ZT-F-1R8L 197962 FBA-1-KL-5POL
566673 VABD-L1-10X-S-M7 8031548 VUVG-B18-P53U-ZT-F-1R8L 175380 FBS-M12-5GS-PG9
574592 VABF-L1-P3A3-M7 574467 VABM­L1­18W­G38­2 543109 NECU-M-S-D12G4-C2-ET
574594 VABF-L1-P7A13-M7 574468 VABM­L1­18W­G38­3 1066354 NECU-M-S-B12G5-C2-PB
8042566 VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S 574469 VABM­L1­18W­G38­4 1067905 NECU-M-B12G5-C2-PB
8042568 VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S 574470 VABM­L1­18W­G38­5 1072128 CACR-S-B12G5-220-PB
8042567 VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S 574471 VABM­L1­18W­G38­6 538999 NTSD­GD­9­M12­5POL­RK
8042562 VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S 574472 VABM­L1­18W­G38­7 18324 FBSD­GD­9­5POL
8042563 VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S 574473 VABM­L1­18W­G38­8  153313  SM-M5-3-I
8042564 VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S 574474 VABM­L1­18W­G38­9 133003  SM-M5-3-I-R
574226 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L 574475 VABM­L1­18W­G38­10  153315  SM-M5-4-I
574230 VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L 574476 VABM­L1­18W­G38­12 133004  SM-M5-4-I-R
574229 VUVG-L14-M52-AT-G18-1R8L 574477 VABM­L1­18W­G38­14 133005  SM-M5-6-I-R
574231 VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L 574478 VABM­L1­18W­G38­16  153319  SM-M7-4-I
566496 VUVG­L14­T32C­AT­G18­1P3  574482 VABB-L1-18 133007  SM-M7-6-I-R
566497 VUVG­L14­T32U­AT­G18­1P3 574483 VABD-14-B  186106  S-G1/8-4-I
566498 VUVG­L14­T32H­AT­G18­1P3 574481 VABF-L1-18-P3A4-G14  186107  S-G1/8-6-I
574368 VUVG­L14­T32C­MT­G18­1P3 574480 VABD-L1-18B-S-G14  186109  S-G1/8-8-I
574369 VUVG­L14­T32U­MT­G18­1P3 VAVE-L1-1L1-LR  190647  S-1/8-10-I
574370 VUVG­L14­T32H­MT­G18­1P3 VAVE-L1-1VL2-LP 132280  S-B-1/4-8-I
566505 VUVG­L14­T32C­AZT­G18­1P3 VAVE-L1-1L2-LR  153016  S-1/4-8-I
566506 VUVG­L14­T32U­AZT­G18­1P3 VAVE-L1-1VL3-LP 132842  S-B-1/4-10-I
566507 VUVG­L14­T32H­AZT­G18­1P3 VAVE-L1-1L3-LR  153018  S-1/4-10-I
574372 VUVG­L14­T32C­MZT­G18­1P3 VAVE-L1-1VL4-LP  190649  S-1/4-12-I
574373 VUVG­L14­T32U­MZT­G18­1P3 VAVE-L1-1VK7-LP 1.0 130681  S-3/8-8-50
574374 VUVG­L14­T32H­MZT­G18­1P3 1 VAVE-L1-1VK8-LP 2.5 130682  S-3/8-10-50
566499 VUVG­L14­M52­AT­G18­1P3 VAVE-L1-1VK9-LP 5.0  164957  S-3/8-16
574371 VUVG­L14­M52­MT­G18­1P3 2.5 VAVE-L1-1K6-LR 0.5  153331  SML-M5-3
566508 VUVG­L14­M52­AZT­G18­1P3 VAVE-L1-1K7-LR 1.0  153333  SML-M5-4
574375 VUVG­L14­M52­MZT­G18­1P3 5 VAVE-L1-1K8-LR 2.5  186352  SML-M7-4
566500 VUVG­L14­B52­T­G18­1P3 VAVE-L1-1L4-LR VAVE-L1-1K9-LR 5.0 130765  SML-1/8-6-100
566509 VUVG­L14­B52­ZT­G18­1P3 566666 NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2  186117  SL-G1/8-6
566501 VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 566667 NEBV-HSG2-P-1-N-LE2  186119  SL-G1/8-8
566502 VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3 566668 NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2  190658  SL-1/8-10
566503 VUVG-L14-P53U-T-G18-1P3 566669 NEBV-HSG2-P-5-LE2 132220  SL-B-1/4-8
566510 VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3  541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 130732  SL-1/4-8-50
566511 VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3  541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3 132817  SL-B-1/4-10
566512 VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1P3 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4 130733  SL-1/4-10-50
574227 VUVG-L14-T32U-AT-G18-1R8L 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4 130838  SMLL-M5-3
574228 VUVG-L14-T32H-AT-G18-1R8L  541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3 153339  SMLL-M5-4
8031504 VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L  541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3 186354  SMLL-M7-4
8031505 VUVG-L14-T32U-MT-G18-1R8L 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4 186128  SLL-G1/8-6

8031506 VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L

541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4 186130  SLL-G1/8-8
8031508 VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L  174309 B-M7  174308 B-M5-B
574233 VUVG-L14-P53E-T-G18-1R8L  3568 B-1/8  174309 B-M7
574232 VUVG-L14-P53U-T-G18-1R8L  3569 B-1/4  3568 B-1/8
577321 VUVG-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1  3570 B-3/8  3569 B-1/4
576256 VUVG-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1  3843 B-M5 196720 CDVI5.0-B-G1/8
578164 VUVG-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1 1231120 AMTE-M-LH-M3 196712 CDVI5.0-B-G3/8
577319 VUVG-L14-B52-T-G18-1H2L-W1  1205858 AMTE-M-LH-M5 8035644 CDVI5.0-B-G1/4
577325 VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1 161418 UC-M7  2316 U-1/4
566618 VABM­L1­14S­G14­2  2307 U-1/8  2307 U-1/8
566619 VABM­L1­14S­G14­3 161419 UC-1/8 1231120 AMTE-M-LH-M3
566620 VABM­L1­14S­G14­4  2316 U-1/4  1205858 AMTE-M-LH-M5
566621 VABM­L1­14S­G14­5 165004 UC-1/4 161418 UC-M7
566622 VABM­L1­14S­G14­6  2309 U-3/8 161419 UC-1/8
566623 VABM­L1­14S­G14­7 1707427 UC-3/8 165004 UC-1/4
566624 VABM­L1­14S­G14­8  6843 U-3/8-B 573422 VABB-L1-10-T
566625 VABM­L1­14S­G14­9 35430 NRH-35-2000 573488 VABB-L1-14-T
566626 VABM­L1­14S­G14­10  569998 VAME-T-M4 8004897 VABB-L1-18-T
566627 VABM­L1­14S­G14­12 540898 VMPA-HBV-B 573924 VABF-L1-10-P3A4-M7-T1
566628 VABM­L1­14S­G14­14 540897 VMPA-HBT-B 573925 VABF-L1-14-P3A4-G18-T1
566629 VABM­L1­14S­G14­16 8002234 VAMC-L1-CD 8004898 VABF-L1-18-P3A4-G14-T1
569989 VABB-L1-14 570818 ASLR-D-L1 569994 VABD-6-B
569996 VABD-10-B 8047364 VABF-L1-10H-H2 569995 VABD-8-B
569993 VABF-L1-14-P3A4-G18 8047365 VABF-L1-14-H2 569996 VABD-10-B
8043720 VABD-L1-14XK-S-G18-S 8025709 VFFG-T-M5-5 569997 VABD-12-B
566675 VABD-L1-14X-S-G18 8025710 VFFG-T-M5-6 540898 VMPA-HBV-B
574593 VABF-L1-P3A3-G18 8025711 VFFG-T-M5-7 540897 VMPA-HBT-B
574595 VABF-L1-P7A13-G18 8025712 VFFG-T-M5-8 8002234 VAMC-L1-CD
8031525 VUVG-L18-T32C-AT-G14-1R8L 8025713 VFFG-T-M5-10 570818 ASLR-D-L1
8031531 VUVG-L18-M52-RT-G14-1R8L 8025714 VFFG-T-M5-12 534220 UC-1/4-20
8031534 VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L 8025715 VFFG-T-M5-15 534223 U-1/4-20
8031532 VUVG-L18-M52-MT-G14-1R8L 8047346 VFFG-T-F4-5 8047364 VABF-L1-10H-H2
574422 VUVG­L18­T32C­AT­G14­1P3 8047347 VFFG-T-F4-6 8047365 VABF-L1-14-H2
574423 VUVG­L18­T32U­AT­G14­1P3 8047348 VFFG-T-F4-7 8025709 VFFG-T-M5-5
574424 VUVG­L18­T32H­AT­G14­1P3 8047349 VFFG-T-F4-8 8025710 VFFG-T-M5-6
574425 VUVG­L18­T32C­MT­G14­1P3 8047350 VFFG-T-F4-10 8025711 VFFG-T-M5-7
574426 VUVG­L18­T32U­MT­G14­1P3 8047351 VFFG-T-F4-12 8025712 VFFG-T-M5-8
574427 VUVG­L18­T32H­MT­G14­1P3 8047352 VFFG-T-F4-15 8025713 VFFG-T-M5-10
574434 VUVG­L18­T32C­MZT­G14­1P3 8047353 VFFG-T-F6-7 8025714 VFFG-T-M5-12
574435 VUVG­L18­T32U­MZT­G14­1P3 8047354 VFFG-T-F6-8 8025715 VFFG-T-M5-15
574436 VUVG­L18­T32H­MZT­G14­1P3 8047355 VFFG-T-F6-10 8047346 VFFG-T-F4-5
574428 VUVG­L18­M52­RT­G14­1P3 8047356 VFFG-T-F6-11 8047347 VFFG-T-F4-6
574429 VUVG­L18­M52­MT­G14­1P3 8047357 VFFG-T-F6-14 8047348 VFFG-T-F4-7
574438 VUVG­L18­M52­MZT­G14­1P3 8047358 VFFG-T-F6-16 8047349 VFFG-T-F4-8
574437 VUVG­L18­M52­RZT­G14­1P3

8047359 VFFG-T-F6-18

8047350 VFFG-T-F4-10
574430 VUVG­L18­B52­T­G14­1P3 8062201 VFFG­T­F6­A­V1 8047351 VFFG-T-F4-12
574439 VUVG­L18­B52­ZT­G14­1P3 8025716 VFFG­T­M5­A­V1 8047352 VFFG-T-F4-15
574431 VUVG­L18­P53C­T­G14­1P3 8062200 VFFG­T­F4­A­V1 8047353 VFFG-T-F6-7
574432 VUVG­L18­P53E­T­G14­1P3 8004884 VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L 8047354 VFFG-T-F6-8
574433 VUVG­L18­P53U­T­G14­1P3 8004873 VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L 8047355 VFFG-T-F6-10
574440 VUVG­L18­P53C­ZT­G14­1P3 8004874 VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L 8047356 VFFG-T-F6-11
574441 VUVG­L18­P53E­ZT­G14­1P3 8004875 VUVG-S18-T32H-AZT-G14-1T1L 8047357 VFFG-T-F6-14
574442 VUVG­L18­P53U­ZT­G14­1P3 8004876 VUVG-S18-T32C-MZT-G14-1T1L 8047358 VFFG-T-F6-16
8031526 VUVG-L18-T32U-AT-G14-1R8L 8004877 VUVG-S18-T32U-MZT-G14-1T1L 8047359 VFFG-T-F6-18
8031527 VUVG-L18-T32H-AT-G14-1R8L 8004878 VUVG-S18-T32H-MZT-G14-1T1L 8025716 VFFG­T­M5­A­V1
8031528 VUVG-L18-T32C-MT-G14-1R8L 8004879 VUVG-S18-M52-RZT-G14-1T1L 8062200 VFFG­T­F4­A­V1
8031529 VUVG-L18-T32U-MT-G14-1R8L 8004880 VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L 8062201 VFFG­T­F6­A­V1
8031530 VUVG-L18-T32H-MT-G14-1R8L 8004881 VUVG-S18-B52-ZT-G14-1T1L 573453 ASCF-H-L1-10-4V
8031533 VUVG-L18-B52-T-G14-1R8L 8004882 VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L 573454 ASCF-H-L1-10-5V
8031535 VUVG-L18-P53E-T-G14-1R8L 8004883 VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L 573455 ASCF-H-L1-10-6V
8031536 VUVG-L18-P53U-T-G14-1R8L 8028231 VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L 573456 ASCF-H-L1-10-7V
578823 VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1 8028232 VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L 573457 ASCF-H-L1-10-8V
574455 VABM­L1­18S­G38­2 573410 VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L 573458 ASCF-H-L1-10-9V
574456 VABM­L1­18S­G38­3 573411 VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L 573459 ASCF-H-L1-10-10V
574457 VABM­L1­18S­G38­4 573412 VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L 573460 ASCF-H-L1-10-12V

574458 VABM­L1­18S­G38­5

573413 VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L 573461 ASCF-H-L1-10-16V
574459 VABM­L1­18S­G38­6 573414 VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L 573462 ASCF-H-L1-10-20V
574460 VABM­L1­18S­G38­7 573415 VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L 573463 ASCF-H-L1-10-24V
574461 VABM­L1­18S­G38­8 573417 VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L 573511 ASCF-H-L1-14-4V
574462 VABM­L1­18S­G38­9 573416 VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L 573512 ASCF-H-L1-14-5V
574463 VABM­L1­18S­G38­10 573418 VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L 573513 ASCF-H-L1-14-6V
574464 VABM­L1­18S­G38­12 573419 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L 573514 ASCF-H-L1-14-7V
574465 VABM­L1­18S­G38­14 573421 VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L 573515 ASCF-H-L1-14-8V
574466 VABM­L1­18S­G38­16 573420 VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L 573516 ASCF-H-L1-14-9V
 574482 VABB-L1-18 8028235 VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L 573518 ASCF-H-L1-14-10V
 574479 VABD-L1-18X-S-G14 8028236 VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L 573519 ASCF-H-L1-14-12V
574483 VABD-14-B 573476 VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L 573520 ASCF-H-L1-14-16V
574481 VABF-L1-18-P3A4-G14 573477 VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L 573521 ASCF-H-L1-14-20V
566448 VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 573478 VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L 573522 ASCF-H-L1-14-24V
574347 VUVG­B10A­M52­MZT­F­1P3 573479 VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L 8004928 ASCF-H-L1-18-4V
566450 VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3 573480 VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L 8004929 ASCF-H-L1-18-5V
566449 VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3 573481 VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L 8004930 ASCF-H-L1-18-6V
566546 VABM­L1­10AW­M7­2 573482 VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L 8004931 ASCF-H-L1-18-7V
566451 VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3 573483 VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L 8004932 ASCF-H-L1-18-8V
566452 VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3 573484 VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L 8004933 ASCF-H-L1-18-9V
566547 VABM­L1­10AW­M7­3 573485 VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L 8004934 ASCF-H-L1-18-10V
566548 VABM­L1­10AW­M7­4 573487 VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L 8004935 ASCF-H-L1-18-12V
566549 VABM­L1­10AW­M7­5 573486 VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L 8004936 ASCF-H-L1-18-16V
35430 NRH-35-2000 8004938 ASCF-H-L1-18-24V 8004937 ASCF-H-L1-18-20V
 569998 VAME-T-M4

Tudongvina.com cung cấp tất cả các loại Air solenoid valve trên thị trường. Liên hệ để tìm và nhận báo giá Air solenoid valve VUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S bạn đang cần.

 

Chuyển khoản tới chủ tài khoản Nguyễn Ngọc Tuyến tại:
1. Ví điện tử Momo : 0358 565 504
2. Ngân hàng quân đội MBbank : 979 013579 8888
3. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank 1012 414 927
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
.......Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa về mọi mặt để có thể phục vụ Quý khách hàng tốt hơn nữa.

=> Công ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại vật tư – thiết bị dùng trong ngành Công Nghiệp:
* Từ các linh kiện phụ kiện nhỏ dùng để sửa chữa thay thế cho đến máy móc nguyên chiếc dùng trong tự động hóa…
* Từ các nguyên vật liệu thô (như: silic, nhôm, khoáng sản…) đến các loại thép tấm, ống thép đúc thủy lực đủ các kích cỡ…
* Từ mặt hàng phổ thông cho tới các linh kiện khó tìm hiếm có nhất…
* Mua càng nhiều giá càng rẻ!
* Hàng hóa có xuất hóa đơn VAT và chế độ bảo hành đầy đủ.

® Sản phẩm của chúng tôi mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ NSX tại nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, EU,… có đầy đủ CO, CQ, chứng từ hải quan.
© Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ nhiệt tình từ Quý khách hàng!

Thông tin cơ bản:

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sản phẩm mới